Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  LIZOSOMY

  Jedne z organelli w cytoplazmie komórek zwierzęcych, mające postać niewielkich, wypełnionych enzymami hydrolitycznymi, pęcherzyków. Główną funkcją lizosomów jest rozkładanie złożonych substancji wielkocząsteczkowych do związków prostszych, które wykorzystywane są następnie przez komórkę między...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZOZYM

  Inaczej muramidaza, enzym o właściwościach bakteriobójczych, należący do grupy hydrolaz glikozydowych odkryty przez Aleksandra Fleminga w 1922 roku. Lizozym zbudowany jest z pojedynczego łańcucha polipeptydowego, w skład którego wchodzi 129 aminokwasów. Jest on pierwszym enzymem, dla którego uzyskano...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIOFILIZACJA

  Suszenie sublimacyjne (odwadnianie w stanie zamrożonym) termolabilnych (wrażliwych na działanie temperatur) produktów spożywczych i preparatów farmakologicznych.

  Początkowo zostają one zamrożone do temperatury -50°C, a następnie umieszczane w próżni (ok. lPa, w próżni lód przechodzi bezpośrednio w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPAZY

  Enzymy z klasy hydrolaz, rozkładające wiązania estrowe w tłuszczach. Końcowym produktem ich aktywności są wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, a produktami pośrednimi - diglicery-dy i monoglicerydy. W organizmie człowieka występują: lipaza żołądkowa i trzustkowa. L. stwierdzono również u roślin i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPIDY, tłuszcze

  Grupa związków organicznych, niejednorodna pod względem chemicznym, obejmująca tłuszcze i substancje tłuszczopodob-ne o bardzo szerokim spektrum działania. Wspólnymi cechami lipidów są: stosunkowo słaba rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalność w odczynnikach niepolarnych, jak eter czy chloroform...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPOPROTEINY

  Kompleksy białkowo-lipido-we służące do transportu triacylogliceroli i cholesterolu, występujące w osoczu krwi. Ze względu na rosnącą gęstość, związaną z coraz większą ilością białka, dzielimy je na: chylomikrony, chylomi-krony resztkowe, lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTKI ZARODKOWE

  Zespoły komórek, budujące ciało zarodka w okresie gastrulacji, z których powstają zawiązki poszczególnych tkanek i narządów. Wyróżnia się 3 I. z., mające postać nabłonkowych warstw komórek: ektodermę

  -    leżącą najbardziej zewnętrznie, endodermę

  -    najbardziej wewnętrznie i leżącą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTOWNICA, laminaria

  Rodzaj glonu z gromady brunatnice. Heteromorficzna przemiana pokoleń (gametofit jest zupełnie inny morfologicznie niż sporofit); plechy sporofitu duże: 1-5 m dł., zróżnicowane na ryzoidy, kauloidy, fylloidy; gametofit nitkowaty, drobny, mikroskopijnej wielkości. L. występują masowo, tworząc rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIAZY

  Enzymy rozrywające wiązania bez udziału cząsteczki wody. W wyniku ich aktywności dochodzi do utworzenia wiązania podwójnego lub przyłączenia grup atomów do wiązań podwójnych. W zależności od typu rozbijanego lub tworzonego wiązania (np. C—C, C —0, C—N, C—S) dzieli się je na podklasy, np. aldolazy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LILIOWCE

  Gromada bezkręgowców z typu szkarłupni. Żyją wyłącznie w morzach o dużym zasoleniu. Obejmuje gatunki woino żyjące oraz osiadłe. Ciało l. jaskrawo ubarwione, jest zbudowane z wklęsłego kielicha, odchodzących od niego ramion i łodyżki.

  Szkielet wapienny w kielichu zbudowany jest z płytek, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry