Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ŁĄCZNA TKANKA

  Najbardziej zróżnicowana i najbardziej rozpowszechniona w organizmie tkanka zwierzęca. W tkance łącznej można wyróżnić substancję międzykomórkową i rozmieszczone w niej włókna białkowe oraz elementy komórkowe, Tkankę łączną dzieli się na: zarodkową (mezenchyma), właściwą (wiotka, zbita...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTEINIZUJĄCY HORMON (żeński lh, męski ICSH)

  Hormon gonadotropowy, wydzielany przez część gruczołową przysadki' mózgowej. U kobiet reguluje produkcję i wydzielanie estrogenów oraz pobudza jajeczkowanie (owulację), a jego poziom zmienia się cyklicznie. U mężczyzn utrzymuje się na staiym poziomie.

  Stymuluje produkcję i wydzielanie progesteronu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘGI, las łęgowy

  Zbiorowisko leśne lub zarośla porastające doliny rzek i strumieni. Tereny te bywają okresowo zalewane. Charakterystyczną roślinnością łęgów są wierzby, topole i olchy. Na żyźniejszych obszarach spotyka się też wiązy, jesiony oraz dęby szypułkowe. Runo łęgów jest zwykle bogate i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIENIE, liście zarodkowe

  Pierwsze liście na rozwijającym się pędzie siewki roślin nasiennych, powstające w trakcie rozwoju zarodka w nasieniu, najczęściej krótko żyjące, o budowie uproszczonej w porównaniu z liśćmi właściwymi. Liczba rozwijających się I. jest cechą charakterystyczną dla danej grupy roślin:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZYNA (Lys, K)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Jest aminokwasem polarnym, hydrofitowym (rozpuszczalnym w wodzie). Ponadto, podobnie jak arginina, lizyna jest aminokwasem zasadowym - jej łańcuch boczny jest obdarzony ładunkiem dodatnim.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚĆ

  Organ roślin wyższych, bocznie osadzony na łodydze, zróżnicowany morfologicznie i anatomicznie w zależności od gatunku rośliny, etapu jej rozwoju, pełnionej funkcji i położenia na łodydze. Ze względu na pochodzenie rozwojowe wyróżnia się dwa rodzaje liści: mikrofile i makrofile. Odróżnia je...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /9 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOCUS

  Miejsce zajmowane w chromosomie przez alternatywne formy tego samego genu (I. mn. loci). Ponieważ geny w chromosomach ułożone są liniowo, loci genów również ułożone są w porządku liniowym. Graficzny schemat ułożenia genów w chromosomach nosi nazwę mapy genetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITORAL

  Strefa przybrzeżna zbiorników wodnych. W przypadku mórz jest to strefa regularnie zalewana przez wodę w czasie przypływu i odsłaniana przy odpływie. Zazwyczaj jest bogatym ekosystemem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITOSFERA

  Zewnętrzna powłoka Ziemi. Obejmuje skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Jej miąższość (grubość) waha się od 60 km pod oceanami, do 100-120 km na obszarach bloków kontynentalnych. Litosfera jest strukturą sztywną, nie ulegającą odkształceniom plastycznym, o dużej wytrzymałości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZA (rozpuszczenie)

  W warunkach fizjologicznych rozpad komórek (bakterii gram(-), erytrocytów) na skutek reakcji immunologicznej, pod wpływem przeciwciał zwanych lizynami, w obecności składników układu dopełniacza.

  Może być również przeprowadzona w warunkach in vitro (lizaty komórkowe) w celu ekstrakcji różnych substancji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt

Do góry