Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  MEANDROWCE

  Pierwotne płazy, żyjące pod koniec ery paleozoicznej i na początku mezo-zoicznej (dewon - trias). Wyodrębniły się z ryb trzonopłetwych i miały wiele cech rybich, np. rybia czaszka, ogon, skóra pokryta łuskami, a w budowie wewnętrznej dobrze zachowana struna grzbietowa. Przykładem jest ichtiostega...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENDLA PRAWA

  Podstawowe prawa dziedziczności sformułowane przez czeskiego mnicha, Grzegorza Mendla w XIX wieku, w oparciu o doświadczenia hodowlane prowadzone na grochu. Rewolucyjne ze względu na odkrycie cząsteczkowej, a nie jak dotąd sądzono „płynnej" natury dziedziczenia (pojęcie „czynnika dziedziczności"...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDUZA

  Parasolowata postać krążkopławów i stułbiopławów (parzydełkowce). Ma symetrię promienistą.

  W odróżnieniu od osiadłego, workowatego polipa jest formą wolno pływającą. Meduzy określa się jako formy planktoniczne, choć poruszają się także dzięki skurczom parasola (komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁŻOWINA USZNA

  Część ucha zewnętrznego. Występuje u ssaków i pozwala na skupienie fal dźwiękowych i kierowanie ich do przewodu słuchowego. Małżowiny uszne są zbudowane z chrząstki pokrytej płatem skórnym. U różnych ssaków mają różne kształty i wielkość. U zwierząt są zwykle ruchliwe, umożliwiają aktywne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEJOZA

  Podział jądra komórkowego, a tym samym komórki, na cztery potomne, o zredukowanej liczbie chromosomów. Do cech charakterystycznych mejozy możemy zaliczyć:

  -    dwa cykle podziałowe jądra komórkowego, pomiędzy którymi nie zachodzi replikacji DNA;

  -    zachodzi w komórkach macierzystych komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /8 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANNOZA

  Cukier prosty (monosacharyd) posiadający sześć atomów węgla w cząsteczce, tworzących charakterystyczny pierścień i zawierający grupę funkcyjną aldehydową (zaliczający się do aldoz). Od glukozy, głównego źródła energii dla organizmów żywych, mannoza różni się ułożeniem podstawników wokół...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELANINY

  Barwniki (pigmenty) skórne, produkowane w komórkach zwanych melanocytami, w melanosomach, w warstwie podstawnej naskórka. Ich koncentracja w poszczególnych warstwach naskórka odpowiada za jej zabawienie.

  U osób o jasnej karnacji zlokalizowane tylko w warstwie podstawnej, natomiast o ciemnej karnacji we...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAPOWANIE CHROMOSOMÓW

  Inaczej mapowanie genetyczne, określanie kolejności genów w chromosomie (ich sekwencji) oraz względnej odległości między nimi. Mapowanie chromosomów odbywa się dzięki doświadczalnemu krzyżowaniu organizmów należących do tego samego gatunku, ale posiadających przeciwstawne cechy, np. groch o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELANIZM

  Genetycznie uwarunkowane występowanie w organizmie (naskórku, oskórku, skórze, piórach, włosach, siatkówce oczu) mela-nin. Zwiększenie ilości melanin w organizmie może być spowodowane chorobą np. Addisona.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATRIKS

  Macierz mitochondrialna, koloidalna substancja wypełniająca przestrzeń ograniczoną przez pofałdowaną, wewnętrzną błonę mito-chondriów. W skład matriks wchodzą enzymy cyklu Krebsa (cyklu kwasu cytrynowego), enzymy uczestniczące w utlenianiu kwasów tłuszczowych ()3-oksydacji kwasów tłuszczowych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry