Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Namiestnik w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1826

  Zastępcą króla był wg konstytucji namiestnik , spełniający swe czynności pod nieobecność monarchy w Królestwie. Został nim wraz z tytułem książęcym gen napoleoński Józef Zajączek. Po jego śmierci w 1826 roku stanowisko to nie zostało obsadzone, a funkcje namiestnika przelano na Radę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830

  Król wg konstytucji był najwyższą władzą wykonawczą., wyłącznie od niego pochodziła wyłączna władza administracyjna.

  Król: nominował urzędników i dostojników kościelnych, w jego imieniu wydawano akty sądów i urzędów,  kierował siłą zbrojną i posiadał wyłączne prawo wypowiadania wojny oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy autonomiczne w Galicji w latach 1862 - 1914

  Ziemie polskie przyłączone do Austrii w wyniku rozbiorów, określone mianem Królestwa Galicji i Lodomerii, stały się po 1849 roku jednym a krajów koronnych monarchii Habsburgów. Galicja wchodząca w skład Cesarstwa Austriackiego na podstawie Dyplomu Październikowego  z 1860 roku oraz Patentu Lutowego 1861 rok...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

  Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Jedynymi przejawami pewnej odrębności była nazwa, własny herb oraz flaga. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.

  Został nim Antoni Radziwiłł...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Prusach w II połowie XIX w.

  W II połowie XIX w. zorganizowano w Prusach na wszystkich szczeblach zarządu lokalnego , (z wyjątkiem rejencji), samorząd. Najniższym szczeblem samorządu był samorząd prowincjonalny. Organem samorządu prowincjonalnego był sejm prowincjonalny. Kompetencje:  lokalne sprawy prowincji- budżet, etaty...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publiczna administracja terytorialna w Prusach w I połowie XIX wieku

  Pierwszy etap reform zarządu centralnego i administracji lokalnej przeprowadzony został na początku XIX w. Reformy te objęły zagadnienia społeczne, skarbowość, sądownictwo, wojskowość i administrację. Zniesiono kamery wojny i domen. Na czele prowincji stanęli nadprezydenci prowincji – reprezentanci...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy podziału administracyjnego w Prusach w I połowie XIX w.

  W latach 1808-1815 dokonano reorganizacji władz lokalnych. W 1815 roku wprowadzono jednolity system administracji terytorialnej. Kraj podzielono na:

  1) Prowincje ( 10, od 1918r. 12 ) na czele stali nadprezydenci. Przy nadprezydencie utworzono radę prowincjonalną. Organem uchwałodawczo – kontrolującym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władze centralne i terytorialne w Wolnym Mieście Krakowie

  Kongres wiedeński powołał do życia Wolne Miasto Kraków.  

  a) władze centralne 

  Rządem Wolnego Miasta Krakowa był senat składający się z prezesa oraz 12 senatorów Prezes: koordynował pracę senatu , reprezentował go na zewnątrz, zwierzchnictwo nad Dyrekcją Policji .Senat dzielił się na wydziały: 1...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Księstwie Warszawskim

  W zakresie administracji lokalnej przyjęto, na wzór francuski podział terytorialny Księstwa na departamenty, których było 6. Dekretem z 19 –12-1807roku utrzymano tymczasowo podział na powiaty w liczbie 60. Na czele departamentu postawiono prefekta podlegającego służbowo ministrowi spraw wewnętrznych. Przy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Stanu i rząd w Księstwie Warszawskim

  Władzę obok króla sprawował rząd i ministrowie. Było ich 6 i samodzielnie kierowali swoimi resortami. Na  czele gł. działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, policji, a także minister sekretarz stanu będący szefem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt

Do góry