Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zadania publiczne JST

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, samorządowi terytorialnemu przysługuje istotna część zadań publicznych. Publiczny charakter tych zadań oznacza zarówno to, że mają one swoje umocowanie w prawie (samorządowi nie wolno podejmować się spraw, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór i kontrola nad administracją publiczną

  Etapy kontroli:

  badanie istniejącego stanu rzeczy

  zestawienie stanu rzeczy z tym co być powinno

  w przypadku zaobserwowania rozbieżności ustalenie ich przyczyn

  sformułowanie zaleceń mających na celu usunięcie niepożądanych zjawisk

  Kryteria...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /6 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słuzba cywilna w Polsce i innych krajach Europy

  Pojecie służby cywilnej nie jest do końca zdefiniowane. Ogólnie rozumiemy je jako zbiór urzędników, którzy służą państwu, mają odpowiednie kawlifikacje oraz są rekrutowani na drodze egzaminów lub konkursów. We Francji pojęcie służby cywilnej jest bardzo szerokie. Zalicza się do niej również...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /5 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadry w administracji publicznej

  Pojęcie zarządzania kadrami i kapitału ludzkiego:

  ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy (albo organu administracji publicznej)

  pięć celów zarządzania ludźmi wg Amstronga:

  umorzliwienie kierownictwu organizacji osiągania jej założonych celów

  pełne wykożystanie możliwości i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja w administracji publicznej i sposoby jej przeciwdziałania

  Zgodnie z badaniami organizacji międzynarodowych, administracja w Polsce jest skorumpowana.

  Z powodu korupcji spada zaufanie do administracji publicznej a zaufanie jest podstawą demokracji.

  Przyczyny wystepowania korupcji w administracji:

  W wyniku działania administracji publicznej podejmowane są decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja w administracji publicznej

  Feliks Koneczny w 1941 roku wydał książkę Państwo w cywilizacji łacińskiej, w której wyróżnił państwa obywatelskie i biurokratuczne. Innymi słowy państwa, w których administracja powieżona jest obywatelom przez system samorządów i takie, w których administację sprawuje aparat...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy europeizacji w administracji publicznej

  Europeizacja administracji publicznej oznacza, że poszczególne kraje muszą być zdolne do udziału w pracach instytucji europejskich i muszą mieć dobrze przygotowanych i wykształconych w zakresie procedur europejskich urzędników.

  Europeizacja oznacza też doprowadzenie do unijnych standardów stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe modele administracji publicznej

  Model brytyjski:

  W modelu tym istnieje założenie, że administracja ma służyć mieszkańcom. Obywatel ma być obsłużony w jednym urzędzie lub nawet przez Internet, bez konieczności przychodzenia do urzędu. Dodatkowo dąży się do maksymalnego obniżenia wydatków na administrację.

  W Wielkiej Brytanii...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /19 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy centralizacji, decentralizacji, dekoncentracji i dewolucji w administracji publicznej

  Procesem decentralizacji może być:

  podział terytorialny kraju

  uspołecznienie sprawowania władzy, budowa społeczeństwa obywatelskiego

  przekazywanie zadań na niższe szczeble władzy

  przyznawanie funduszy na przekazywane zadania

  wprowadzanie rywalizacji

  Podstawową zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycje administracji w Polsce

  Monarchia patrymonialna (966 – 1320)

  Jest to Polska wczesnośredniowieczna. Na tronie zasiada dziedziczny książę lub król. Wystepowały wśród możnych próby przeprowadzenia elekcji.

  Państwo będące monarchią patrymonialną jest własnością panującego.

  Administrację sprawował sam monarcha. Skupiał on...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /9 624

  praca w formacie txt

Do góry