Administracja /1 180 prac/

  • Ocena brak

    Zadania publiczne JST

    Charakterystyka

    Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, samorządowi terytorialnemu przysługuje istotna część zadań publicznych. Publiczny charakter tych zadań oznacza zarówno to, że mają one swoje umocowanie w prawie (samorządowi nie wolno podejmować się spraw, które nie...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /4 290

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nadzór i kontrola nad administracją publiczną

    Etapy kontroli:

    badanie istniejącego stanu rzeczy

    zestawienie stanu rzeczy z tym co być powinno

    w przypadku zaobserwowania rozbieżności ustalenie ich przyczyn

    sformułowanie zaleceń mających na celu usunięcie niepożądanych zjawisk

    Kryteria...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /6 758

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Słuzba cywilna w Polsce i innych krajach Europy

    Pojecie służby cywilnej nie jest do końca zdefiniowane. Ogólnie rozumiemy je jako zbiór urzędników, którzy służą państwu, mają odpowiednie kawlifikacje oraz są rekrutowani na drodze egzaminów lub konkursów. We Francji pojęcie służby cywilnej jest bardzo szerokie. Zalicza się do niej również...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /5 665

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kadry w administracji publicznej

    Pojęcie zarządzania kadrami i kapitału ludzkiego:

    ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy (albo organu administracji publicznej)

    pięć celów zarządzania ludźmi wg Amstronga:

    umorzliwienie kierownictwu organizacji osiągania jej założonych celów

    pełne wykożystanie możliwości i...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 676

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Korupcja w administracji publicznej i sposoby jej przeciwdziałania

    Zgodnie z badaniami organizacji międzynarodowych, administracja w Polsce jest skorumpowana.

    Z powodu korupcji spada zaufanie do administracji publicznej a zaufanie jest podstawą demokracji.

    Przyczyny wystepowania korupcji w administracji:

    W wyniku działania administracji publicznej podejmowane są decyzje...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 957

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Biurokracja w administracji publicznej

    Feliks Koneczny w 1941 roku wydał książkę Państwo w cywilizacji łacińskiej, w której wyróżnił państwa obywatelskie i biurokratuczne. Innymi słowy państwa, w których administracja powieżona jest obywatelom przez system samorządów i takie, w których administację sprawuje aparat...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /4 487

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Procesy europeizacji w administracji publicznej

    Europeizacja administracji publicznej oznacza, że poszczególne kraje muszą być zdolne do udziału w pracach instytucji europejskich i muszą mieć dobrze przygotowanych i wykształconych w zakresie procedur europejskich urzędników.

    Europeizacja oznacza też doprowadzenie do unijnych standardów stosunków...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /666

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Narodowe modele administracji publicznej

    Model brytyjski:

    W modelu tym istnieje założenie, że administracja ma służyć mieszkańcom. Obywatel ma być obsłużony w jednym urzędzie lub nawet przez Internet, bez konieczności przychodzenia do urzędu. Dodatkowo dąży się do maksymalnego obniżenia wydatków na administrację.

    W Wielkiej Brytanii...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /19 537

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Procesy centralizacji, decentralizacji, dekoncentracji i dewolucji w administracji publicznej

    Procesem decentralizacji może być:

    podział terytorialny kraju

    uspołecznienie sprawowania władzy, budowa społeczeństwa obywatelskiego

    przekazywanie zadań na niższe szczeble władzy

    przyznawanie funduszy na przekazywane zadania

    wprowadzanie rywalizacji

    Podstawową zasadą...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /3 855

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tradycje administracji w Polsce

    Monarchia patrymonialna (966 – 1320)

    Jest to Polska wczesnośredniowieczna. Na tronie zasiada dziedziczny książę lub król. Wystepowały wśród możnych próby przeprowadzenia elekcji.

    Państwo będące monarchią patrymonialną jest własnością panującego.

    Administrację sprawował sam monarcha. Skupiał on...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /9 624

    praca w formacie txt

Do góry