Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające

  Termin „postępowanie wyjaśniające” jest używany w doktrynie i orzecznictwie sądowym jako synonim terminu „postępowanie dowodowe” . Celem zarówno postępowania wyjaśniającego jak i postępowania dowodowego jest według powszechnie przyjętego poglądu ustalenie stanu faktycznego sprawy .Należy w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego

  Faza wszczęcia postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu administracji państwowej względnie stron postępowania :

  Wniesienie żądania strony względnie podjęcie przez organ czynności powodujących wszczęcie postępowania z urzędu.

  Wstępną merytoryczną ocenę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /7 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie administracyjne

  W postępowaniu administracyjnym rozumianym jako ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji państwowej prowadzące postępowanie oraz jego uczestników można wyodrębnić fazę wszczęcia postępowania , fazę postępowania wyjaśniającego (dowodowego) oraz fazę zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

  Polega na przekształceniu organizacyjno-prawnemu pp w spółki prawa handlowego w postaci spółki akcyjnej i Sp. z o.o. Ustawodawca wyróżnił 3 rodzaje komercjalizacji: w celu prywatyzacjiprywatyzacja w celu przekształcenia organizacyjno-prawnymw celu dokonania konwersji wierzytelności

  W celu osiągnięcia 2...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /12.08.2011 Znaków /11 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalne strefy ekonomiczne

  Wyodrębnione zgodnie z przepisami , niezamieszkała część RP na terenie której może być prowadzona dz.gosp na zasadach określonych ustawą

  Tworzone są w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego danych części terytorium kraju oraz wprowadzenie czy rozwoju na ich terenie nowych technik...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunalne Zakłady Budżetowe

  Wg ustawy z listopada 98 o finansach publicznych w formie zakładu budżetowego może występować jednostka organizacyjna która prowadzi dz. gosp na zasadzie odpłatności i pokrywa swoje koszty z dochodów własnych (chociaż może korzystać z dotacji budżetowych)

  nie ma osobowości prawnej (ułomna osoba...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze celowe

  Wg ustawy z listopada 98 o finansach publicznych funduszem celowym jest:

  fundusz: ustawowo powołany przed dniem wejście w życie ustawy

  którego przychody pochodzą z dochodów publicznych

  wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań państwa lub jednostek samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzna forma komercjalizacji z konwersją wierzytelności

  Jej celem jest oddłużenie pp, stanowi formę pomocy dla zadłużonych pp

  W związku z komercjalizacją pp połączona z konwersją wierzytelności pp przekształca się w sp. z o.o. z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli jeżeli zgodę na objęcie udziałów wyrażą wierzyciele posiadający powyżej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe Fundusze Inwestycyjne - krótka charakterystyka

  Wraz z ideą powszechnej prywatyzacji w Polsce, 30 kwietnia 1993 r uchwalono ustawę o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Celem funduszy jest pomnażanie ich majątku poprzez wykonywanie praw z akcji spółek powstałych z przekształcenia pp w jednoosobowe spółki SP a także poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

  Prywatyzacja – świadoma i dobrowolna rezygnacja przez państwo z własności pp na rzecz podmiotów prywatnych lub innych (zwykle niepaństwowych) podejmowaną w celu zmiany systemu prawnego i finansowego pp.

  2 rodzaje prywatyzacji:

  bezpośrednia (bezpośrednie przejęcie pp przez podmioty nie państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt

Do góry