Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega bezpośrednia działalność gospodarki „publicznej ręki”

  Teoria prof. Strzyczkowskiego zakłada, że wolność gospodarcza nie przysługuje podmiotom administracji publicznej, rządowej i samorządowej. W szczególności zaś z samego tylko faktu, że państwo (SP) lub podmioty samorządowe dysponują mieniem, nie wynika jeszcze domniemanie wolności i autonomii w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka systemów gospodarczych

  LIBERALIZM EKONOMICZNY

  - gospodarka jest oparta na działaniu mechanizmu rynkowego w czystej postaci (w skali krajowej i międzynarodowej);

  - należy odrzucić celowość wszelkiej ingerencji państwa w życie gospodarcze;

  - wszelka działalność jest optymalnie sterowana przez decyzje suwerennych nabywców i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa administracyjnego gospodarczego

  Jest to zbiór norm prawnych należących do różnych gałęzi prawa, głównie do prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego, regulujący stosunki społeczne powstające w toku szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Jest to bezpośrednia działalność gospodarcza, wykonywana przez przedsiębiorców...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakończenie postępowania administracyjnego - Decyzja

  Decyzja jest podstawową formą załatwiania spraw administracyjnych . Sprawa wszczęta zostaje załatwiona , tj. zakończona przez wydanie decyzji , co oznacza , iż tylko w razie wydania decyzji (zatwierdzenia ugody ) sprawa może być uważana za załatwioną . Decyzja rozstrzyga sprawą administracyjną co do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakończenie postępowania administracyjnego

  Faza zakończenia postępowania administracyjnego , która rozpoczyna się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego , tj. po ustaleniu rzeczywistego stanu sprawy administracyjnej , obejmuje przeprowadzenie przez organ prowadzący postępowanie czynności zmierzających do ustalenia konsekwencji prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Postanowienia

  W toku postanowienia wyjaśniającego organ administracji państwowej wydaje postanowienia (art. 123 $ 1) . Do wyjątków należą sytuacje , w których organ wydaje postanowienia przed wszczęciem postępowania (art. 31 $ 2 ) lub po jego zakończeniu (art. 264 $ 1 , art. 267 , 108 $ 2 i art. 113) . Postanowienia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Umorzenie postępowania administracyjnego

  W toku postępowania administracyjnego mogą pojawić się okoliczności uzasadniające bezprzedmiotowość postępowania . Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego może być skutkiem przyczyny faktycznych , tzn. ustania stanu faktycznego podlegającego uregulowaniu przez organ administracji państwowej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Zawieszenie postępowania administracyjnego

  Organ administracji jest obowiązany zawiesić postępowanie (zawieszenie obligatoryjne ):

  1. W razie śmierci strony lub jednej ze stron , jeżeli wezwanie spadkobierców jednej zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 $ 5 , a...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Postępowanie dowodowe

  Zasadniczym elementem postępowania wyjaśniającego jest postępowanie dowodowe ,którego celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej. Prawidłowe ustalenie faktów sprawy ma istotne znaczenie w procesie ustalania przez organ prowadzący postępowanie konsekwencji prawnych faktów uznanych za...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /4 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Rozprawa administracyjna

  Postępowanie wyjaśniające może toczyć się w trybie rozprawy i poza rozprawą.

  Przepisy k.p.a regulują jedynie tryb rozprawy postępowania wyjaśniającego . Rozprawa jest zabiegiem organizacyjnym umożliwiającym koncentrację postępowania administracyjnego w określonym miejscu i czasie ;jest to zespół...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /3 089

  praca w formacie txt

Do góry