Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Perspektywy

  Jak sugeruje M. Kostera „na podstawie danych dotyczących obecnego stanu kompetencji pracowników, stanu obecnie pożądanego oraz stanu pożądanego z punktu widzenia przyszłości, dokonuje się właściwej analizy potrzeb, czyli porównania tych danych ze sobą”.

  Oceniając uzyskane dane należy uwzględnić...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Zbieraj dane

  Jeżeli chce się być jeszcze bardziej skrupulatnie przygotowanym do dokształcania kadry, to więcej interesujących danych o pracownikach można zdobyć przeprowadzając na przykład:

  wywiady z pracownikami,

  wywiady z ich przełożonymi,

  wyrywkowe obserwacje pracowników przy pracy (przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Analiza potrzeb

  Wówczas przy analizie potrzeb można skorzystać z:

  1. okresowej oceny pracowników, zawierającej informacje o:

  - wynikach ich pracy,

  - ich zainteresowaniach,

  - ambicjach,

  - aspira­cjach,

  - deklarowanych potrzebach rozwojowych,

  2. opisów stanowisk pracy, w tym wymaganych kwalifikacji i umiejętności,

  3...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Etapy

  Aby ten proces przebiegał w miarę sprawnie należy podzielić go na kilka etapów.

  Powinno zacząć się od ustalenie potrzeb indywidualnych pracowników i potrzeb organizacyjnych firmy, zależnych od istniejących powiązań stanowisk. Gdy dokona się rozpoznania, to przychodzi kolej na podjęcie decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Zakres kształcenia

  Najwięcej przedsiębiorstw kształci kadrę kierowniczą, dyrektorów, brygadzistów, pracowników administracyjnych.

  Natomiast najczęściej w Stanach Zjednoczonych (które wiodą prym w nakładach przeznaczanych na kształcenie i dokształcanie swoich pracowników) personel jest szkolony i kształcony w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Personel warto kształcić

  Wg M. Kostery „przez kształcenie i rozwój personelu rozumiemy proces uzupełniania przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy oraz stwarzania możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Kształcenie i rozwój pracowników

  Co raz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z bezcenności dobrego personelu. Jednak, większość z nich wie również, że aby taki personel posiadać, to należy stworzyć warunki odpowiednie do tego, aby pracownicy częściej wkładali więcej wysiłku w pracę, aby byli bardziej wydajni. Dlatego do rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa rachunku bankowego powinna zawierać...

  Strony umowy

  Rodzaj otwieranego rachunku

  Czas trwania umowy

  Oprocentowanie zgromadzonych środków

  Wysokość i warunki zmiany

  Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykorzystaniem umowy

  Przesłanki i tryb zmiany tych opłat

  Formy i zakres rozliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki bankowe i oprocentowanie depozytów

  Rachunek – służy do przechowywania środków pieniężnych zapewniając bezpieczeństwo, bank ma prawo do dysponowania tymi środkami jednocześnie zobowiązany jest do wykonywania zleceń płatniczych na zlecenie klienta.

  Rodzaje rachunków:

  Rachunki rozliczeniowe: w tym bieżące i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Zarządu NBP

  Realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej

  Okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego

  Nadzorowanie operacji otwartego rynku

  Ocena funkcjonowania systemu bankowego

  Uchwalanie planu finansowego i planu działalności NBP

  Uchwalanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt

Do góry