Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada porządkowania hierarchicznego

  Jest ściśle związana z zasadą jednoosobowego kierownictwa i zasadą drogi służbowej. Według tej zasady, w każdej instytucji, powinna być ściśle ustalona wzajemna zależność służbowa pracowników. Każdy pracownik powinien znać swoje miejsce w strukturze organizacyjnej i podlegać bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady organizacji pracy biurowej - Harmonia czynności – harmonia w działaniu

  To przede wszystkim wzajemne uzgodnienie planowania czynności i takie ich powiązanie, aby jedne wypływały z drugich bez zbędnych przerw w pracy. Biorąc pod uwagę złożoność pracy w sekretariacie, poprawnie opracowany harmonogram może przyczynić się do terminowego wykonania zadań i niedopuszczanie do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada planowania i rytmiczności pracy

  Polega na odpowiednim rozłożeniu pracy w czasie i wykonaniu jej z jednakowym natężeniem. Dużą wagę należy przywiązywać do planowania „dnia pracy dyrektora” i na tej podstawie planować własny czas pracy, co wyeliminuje chaotyczność, nerwowość i nadmierny wysiłek.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada podziału pracy

  Zasada ta polega przede wszystkim na podzieleniu pracy całościowej na czynności i przekazanie ich do realizacji pracownikom lub zespołom pracowniczym. Przydzieleniu określonych czynności do realizacji musi towarzyszyć przydział ściśle określonych kompetencji do ich realizacji. Nieprzestrzeganie tej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady organizacji pracy biurowej

  W nowoczesnym ujęciu praca biurowa utożsamiana jest z organizacją obiegu informacji, która jest podstawą podejmowania prawidłowych decyzji w procesie zarządzania.

  Niedocenianie problematyki organizacji i techniki pracy biurowej, przez kadrę kierowniczą różnych szczebli zarządzania, prowadzi do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzule dodatkowe i utrata mocy obowiązującej aktu administracyjnego

  W przypadku gdy zezwala na to prawo a. a. może posiadać pewne klauzule dodatkowe. Mogą mieć one związek z okresem obowiązywania lub z utratą mocy obowiązującej. Do takich klauzul można zaliczyć oznaczenie okresu obowiązywania aktu. Akt może być wydany na czas oznaczony i wtedy obowiązuje do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienie trwałości aktu administracyjnego (w czasie)

  Dotyczy ono tego czy akt niewadliwy ma moc trwania czasowo nieograniczoną, czy też może być cofnięty lub zniesiony jednostronnie przez organ administracji publicznej, a jeśli tak – to pod jakimi warunkami i w dowolnym czasie. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w odniesieniu do aktów przyznających...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /6 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wadliwość aktu administracyjnego

  Wadliwość może wynikać nie tylko z powodu niewłaściwej wykładni lub niewłaściwego zastosowania norm prawnych, ale również z powodu niedostatecznego wyjaśnienia lub błędnej oceny istotnych okoliczności faktycznych. Gdy wychodzi się z niewłaściwego stanu faktycznego, to dochodzi się do sprzecznego z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /5 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowość aktu administracyjnego

  Akt administracyjny (zwany też dalej a. a.) można uznać za ważny jeżeli odpowiada wszelkim stawianym mu warunkom prawnym. Jeżeli jednak narusza on jakikolwiek przepis obowiązującego prawa to taki akt administracyjny jest wadliwy.

  Akt jest prawidłowy jeżeli:

  został wydany przez właściwy organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Formy kształcenia

  Należy wybrać formę i metodę realizacji całego projektu.

  Możemy mówić o dwóch głównych formach kształcenia i rozwoju przez przedsiębiorstwo:

  Kształcenie internistyczne - czyli "wewnątrz przedsiębiorstwa, na przykład przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku pracy, kursy prowadzone przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt

Do góry