Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Dobór pracowników administracji - Metody doboru kandydatów

  Są trzy podstawowe metody doboru kandydatów do pracy w adm.:

  1) Metoda swobodnego doboru, to kierownik decyduje o przyjęciu kandydata do pracy

  2) Metoda spełnienia kryteriów formalnych, polega na tym, iż ukończenie np. pewnej szkoły stwarza warunki do zatrudnienia na pewnym stanowisku

  3) Metoda konkursu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór pracowników administracji - Możliwości i granice uwzględniania cech osobistych pracownika administracji

  Duże znaczenie ma dobór kandydatów najbardziej przydatnych do zawodu pracownika adm. Kandydat musi:

  - zgłosić chęć do pracy

  - wykazać się praktycznymi umiejętnościami, które są korygowane oceną jego pracy

  Jedną z metod selekcji kandydatów jest metoda testów, tzn. ankiet, pytań i kwestionariuszy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia kontroli i inspekcji - Metody działania kontroli

  Metody mogą być oceniane różnie i oświetlane z wielu pozornie nie wiążących się ze sobą punktów widzenia. Należy więc podać podstawowe założenia metodologiczne, które są wykorzystywane w pracy kontrolera:

  1) Dobór momentu kontroli. Powinno to być wtedy, gdy już się wykrystalizowała wstępna...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia kontroli i inspekcji - Podstawowe funkcje kontroli

  Kontrola jest jednym ze składników funkcji administrowania, zarządzania czy kierowania i jako nierozłączny czynnik tej funkcji istnieje w adm. każdego państwa. Charakteryzuje się specyficznymi cechami, które wynikają stąd, że kontrola nie jest czynnością pierwotną ani samodzielną. Kontrolować można...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Gabinet i sekretariat kierownika

  Ponieważ kierownik nie jest w stanie panować nad wszystkimi sprawami, którymi kieruje, w dużej jednostce organizacyjnej, powołuje się dlatego specjalnie dla obsługi kierownika wydzieloną jednostkę lub stanowisko pracy o nazwie sekretariat, wydział lub biuro. Rolą tego stanowiska jest:

  - zbieranie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Osobiste kontakty kierownika

  Chodzi tu o prawidłowe ułożenie przez kierownika kontaktów:

  - wewnętrznych, jest to bezpośredni kontakt przełożonego z podwładnymi, który nie może przekroczyć 5-10 osób reprezentujących kreślone grupy spraw. Czas trwania tych kontaktów może być z góry ustalony, ale wtedy nie może on stwierdzić, że...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Spiętrzenie obowiązków kierownictwa

  Do niezbędnych elementów autorytetu kierownictwa należy wydajność jego pracy. Praca w adm., która jest organizowaniem, wymaga stałego napięcia organizacyjnego. Można powiedzieć, że kierownik żyje dla swej pracy i dla wykonania zadania. Te napięcie jest konsekwencją dobrowolnego zajmowania tego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Typy kierownictwa

  Są dwa typy kierownictwa: autokratyczny i demokratyczny.

  Autokrata ma następujące cechy:

  - rozkazuje

  - określa działalność grup bez pytania ich o zdanie

  - udziela członkom zespołu nagany lub pochwały

  - przez większość czasu trzyma się od grupy z daleka

  Wg. J. Browna są następujące typy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Autorytet kierownika

  Jak w.w. trudno jest ustalić cechy typowe kierownika, należy więc ustalić zasady prawidłowego ukształtowania się pozycji kierownika w stosunku do zespołu. W organie jednoosobowym tylko kierownik powinien być źródłem dyspozycji dla podległych mu pracowników, przed nim odpowiadają pracownicy za swe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Dyskusja nad cechami kierownika

  "Szef" powinien dysponować osobistymi cechami tj., inteligencja, kultura, wyrozumiałość, stanowczość, przedsiębiorczość, "ludzkość", dobroć itd. Ustalenie całego, zamkniętego zestawu cech kierownika jest niemożliwe, można podać je tylko z grubsza. "Szef" to osoba wyposażona w prawo organizowania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt

Do góry