Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Przepisy przejściowe (intertemporalne) - sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych

  W tych przepisach reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych.

  a) Należy w nich regulować sposób rozstrzygnięcia tzw. spraw w toku. Jest to również zasada konstytucyjna wynikająca z zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy szczegółowe (definicja i kolejność ich umieszczania)

  Przepisy merytoryczne dzielą się na:

  a) przepisy ogólne

  b) przepisy szczegółowe- kolejność ich umieszczania:

  - materialne,

  - ustrojowe,

  - proceduralne,

  - wyjątkowo karne.

  Przepis merytoryczny podstawowy powinien zawierać dokładne wskazanie, kto, w jakich sytuacjach ma obowiązek określonego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tytuł ustawy

  W tytule ustawy w oddzielnych wierszach umieszcza się:

  1) oznaczenie rodzaju aktu, np. "Ustawa"

  2) datę ustawy, np. "z dnia 20 lipca 2000 r. - arabskie cyfry, nazwa miesiąca słownie, rok cyfry arabskie ze skrótem rok "r."

  3) ogólne określenie przedmiotu ustawy np. "ogłaszaniu aktów normatywnych i innych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ustawy (minimum zawartości)

  1) Tytuł

  Przepisy I stopnia- to taki, który wskazuje adresata i sposób powinnego zachowania się.

  2) przepisy merytoryczne

  Przepisy II stopnia -są to przepisy o przepisach

  3) Przepisy o wejściu w życie.

  Może zawierać również przepisy wprowadzające zmiany w innych ustawach (przepisy zmieniające)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki zapewniające precyzję tekstu

  1) zawarcie w tekście definicji legalnych

  a) sposoby umieszczania definicji legalnych

  - słowniczek -odrębny rozdział-wyjaśnienie wyrażeń ustawowych,

  - proste wyliczenie definicji na początku aktu- (definicja agregatowa)

  - jeżeli dany zwrot występuje tylko raz, jego znaczenie może być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki elastyczności tekstu

  1 ) użycie zwrotów nieostrych (posiada to cień somatyczny)

  Pewne nowe znaczenie zwrotów ujawnia się, gdy znajdują się w kontekście innych zwrotów. Np. należyta staranność, np. znęcanie się

  Zwroty nieostre likwiduje się poprzez dookreślenia, likwiduje się je poprzez umieszczenie ich w kontekście...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Z rozporządzenia ZTP

  1) Przepisy ustawy redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące w dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą.

  2) Przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy

  Należy unikać wyrażeń wieloznacznych :

  W przepisie umieszcza się

  Temat Remat

  (to co było) (to nowy element)

  - należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami języka polskiego

  - należy używać powszechnych, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres przedmiotowy i podmiot ustawy

  1) Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny.

  2) Ustawa powinna być tak skonstruowana, aby od przyjętych w niej regulacji nie trzeba było wprowadzać licznych wyjątków,

  3) W ustawie nie zamieszcza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza przedwstępna projektu ustawy

  Tekst powinien być zrozumiały.

  Od strony pozytywnej:

  Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną materię stosunków społecznych nie pozostawiając treści nieuregulowanej, ale nie nadmiernie szczegółowo. Np. jeżeli coś reguluje prawo międzynarodowe, to nie powinno to być w ustawie.

  Od strony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 623

  praca w formacie txt

Do góry