Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Dowody i postępowanie wyjaśniające

  Dowód- to wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem - zasada prawdy obiektywnej (art. 75 § 1 k.p.a.). W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Dowodem może być także oświadczenie złożone przez stronę w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie - PRZEPADEK ŚWIADCZENIA

  NIENALEŻNE ŚWIADCZENIE PODLEGA KONFISKACI Na mocy orzeczenia sądowego

  Do tych szczególnych okoliczności należy spełnienie świadczenia w zamian za dokonanie czynu:

  - zabronionego przez prawo

  - w celu niegodziwym

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie - WZBOGACENIE NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

  1.Świadomość braku zobowiązania

  Spełniający je wiedział, że nie był do świadczenia zob. spełniający świadczenie , który wie ,że nie należy się ono, może żądać jego zwrotu jeżeli oświadczył że:

  - z zastrzeżeniem zwrotu

  - w celu uniknięcia przymusu jako świadczenie spełnione pod...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie - ROSZCZENIE O WYDANIE WZBOGACENIA

  PRZEDMIOT

  Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, zubożony może żądać od wzbogaconego zwrotu korzyści majątkowej

  Roszczenie to różni się od doszkodowania,dla którego stanowi jedynie uszczerbek poniesiony w majątku poszkodowanego a nie również utracone korzyści.

  -zwrot powinien być w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie

  Przejście wartości majątkowej z jednej osoby na druga musi być uzasadnione. Jeżeli przesuniecie majątkowe nastąpiło w świetle obowiązującego systemu prawnego bez uzasadnionej podstawy, wówczas ten, kto wartość, jaką utracił, może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpodstawnie przeszła.

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

  W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

  W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki legalności aktu wykonawczego

  Zadajemy pytanie:

  a) czy upoważnienie z ustawy jest zgodne z art. 92, 93, 94 konstytucji,

  b) czy akt wykonawczy- wydany na podstawie upoważnienia jest legalny (czy spełnia wszystkie warunki, np. treść nie może być szersza niż treść ustawy.

  Art. 92 konstytucji:

  - rozporządzenie jest wydawane na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja, rodzaje i zawartość aktów wykonawczych

  Są dwa rodzaje definicji aktów wykonawczych. Definicja doktrynalna i definicja zawarta w art.92 konstytucji.

  Pojęcie doktrynalne aktu wykonawczego - jest akt normatywny wydany przez kompetentny organ władzy publicznej na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zawiera w zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tekst jednolity a tekst ujednolicony, definicja, sposób ogłoszenia

  Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub, gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem może być istotnie utrudnione, Marszałek sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. W przypadku wyznaczenia ogłoszenia tj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 557

  praca w formacie txt

Do góry