Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Nadzór nad bankami - organizacja, środki nadzorcze

  Nadzór nad działalnością banków sprawuje KNB . Decyzje i określone przez KNB zadania wykonuje i koordynuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego . W skład komisji wchodzą : Prezes NBP jako przewodniczący , zastępca przew komisji(Minister finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady gospodarki finansowej banków

  Banki są zobowiązane posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. Celem tej reguły jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego.

  Do funduszy własnych zaliczono:

  1)fundusze podstawowe

  Tym funduszom ustawodawca nadaje zasadnicze znaczenie. Obejmuje on:

  a)fundusze zasadnicze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zrzeszania i łączenia się banków - Fuzje banków

  Banki w formie spółki akcyjnej mogą łączyć się ze sobą przy zastosowaniu przepisów ksh. Są dwa sposoby łączenia

  a)przejście (inkorporacja)

  b)zawiązanie nowej spółki (unia)

  Bank utworzony w wyniku połączenia powinien spełniać wszystkie wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku. Zgody KNB nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zrzeszania i łączenia się banków - Zrzeszenia bankowe

  Są dwa rodzaje:

  a)utworzone dobrowolnie

  Banki mogą zrzeszać się z innymi bankami na podstawie umowy i nie wprowadzono ograniczeń terytorialnych. Nie ma ograniczeń podmiotowych odnoszących się do form prawnych zrzeszających się banków. Jedynym wymogiem jest zgłoszenie utworzonego ZB do KNB i przekazanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zrzeszania i łączenia się banków - Bankowe izby gospodarcze

  Banki mogą zrzeszać się w bankowe izby gospodarcze. Do bankowych izb gospodarczych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych .

  są tworzone fakultatywnie

  jest organizacją samorządu gospodarczego

  reprezentują interesy gospodarcze zrzeszonych w niej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zrzeszania i łączenia się banków - Bankowe grupy kapitałowe

  Mogą być tworzone przez banki akcyjne ale jedynie takie, w których kapitał akcyjny w całości należy do:

  1.Skarbu Państwa

  2.Banku państwowego

  3.Przedsiębiorstwa państwowego

  4.Spółki akcyjnej, której kapitał akcyjny należy do Skarbu Państwa

  5.Narodowego Banku Polskiego

  - Każdy z banków może...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególne prawa i obowiązki banków - tajemnica bankowa, moc prawna dokumentów bankowych, bankowe tytuły egzekucyjne i inne szczególne prawa i obowiązki

  Uważa się, że specjalne uprawnienia banków, prowadzące do ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw klientów banków, nie są dyktowane względami interesu publicznego, lecz służą wyłącznie prywatnym interesom komercyjnych instytucji bankowych.

  1)zabezpieczenia wierzytelności banku

  możliwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja bankowych papierów wartościowych

  Bankowe Papiery Wartościowe zanim weszła ustawa Prawo Bankowe nazywane były papierami wartościowymi, których emitentem był bank. W ustawie nie umieszczono normatywnej definicji, określono natomiast cele i warunki takiej emisji. Doktryna mówi, że jest to kategoria papierów wierzycielskich znajdujących się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /5 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje bankowe

  Gwarancje bankowe uregulowane są w ustawie prawo bankowe w rozdziale VI. Jest to jakaś forma zabezpieczenia i zawsze jest podmiot kwalifikowany (sensu stricto). Gwarancji bankowej może udzielać tylko bank.

  Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwarancje bankowe, poręczenia, a także otwierać i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Formy zabezpieczania kredytów

  Formy zabezpieczeń, jakie może stosować bank.

  Art.93 ust. Pr.b. Bank w celu zabezpieczenia kredytu może żądać praktycznie każdej formy zabezpieczenia wynikającej z przepisów prawa czy też zwyczaju.

  Są dwa rodzaje zabezpieczeń:

  1)osobiste

  są to zabezpieczenia na osobę, osoba swoim majątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /2 405

  praca w formacie txt

Do góry