Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Monarchia stanowa w Anglii i Niemczech

  Cecha monarchii stanowej- monarcha współrządził państwem z reprezentacjami stanów.

  ANGLIA to kraj gdzie monarchia stanowa powstała najwcześniej ale na innej drodze niż np. w Polsce czy we Francji. W Anglii nie było rozdrobnienia feudalnego (było to państwo jednolite o silnej władzy królewskiej). Do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka ustrojowa monarchii patrymonialnej

  W całej Europie pierwszą formą feudalną była monarchia patrymonialna. Podstawowa jej cecha to państwo traktowane jako prywatna własność dynastii panującej.

  DOWODY:

  Brak podziału na skarb prywatny panującego i państwowy

  Sprzedaż kawałka terytorium za pieniądze

  Brak podziału na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewoda

  Definicja i główne zadania

  Jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek właściwego dla administracji publicznej ministra. Zastępcy wojewody zwani wicewojewodami są powoływani i odwoływani na wniosek wojewody, także przez Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda Jest przedstawicielem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna

  Charakterystyka

  Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Stanowi całokształt struktur...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwyżka budżetowa w JST

  Charakterystyka

  W budżecie jednostki samorządu terytorialnego pod koniec okresu budżetowego dokonywane jest porównywanie strumieni dochodów i wydatków. Powstałe w taki sposób saldo budżetu określane jest mianem nadwyżki budżetowej lub deficytu budżetowego.

  Nadwyżka budżetowa jest jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Best Value

  Charakterystyka

  Koncepcję "best value" (Najlepsza wartość), wprowadził w 1997 roku w Wielkiej Brytanii nowo wybrany rząd laburzystowski. Koncepcja "best value" była reakcją na nieudolność dużych, biurokratycznych struktur obsługujących budowę dróg, oświatę, mieszkalnictwo, pomoc społeczną itp, za...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek publicznoprawny

  Związek publicznoprawny

  Związek publicznoprawny to państwo, lub jednostka samorządu terytorialnego wyposażona w instrumenty prawne do egzekwowania podatków.

  Jednostki samorządu terytorialnego

  W Polsce od roku 1999 funkcjonuje trójstopniowy podział samorządu terytorialnego:

  samorząd gminny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  E-Government

  Definicja e-Government

  Europejska definiuje e-Government (e-administracja) jako stosowanie technologii informatycznych w publiczna|administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /11 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny

  Definicja

  Jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

  Definicja

  Uchwała budżetowa jest aktem prawnym podejmowanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zachowaniem wymogów procedury budżetowej, który zawiera regulację podstawowych zagadnień finansów jednostki samorządu terytorialnego w roku kalendarzowym.

  Z punktu widzenia art. 184...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /5 421

  praca w formacie txt

Do góry