Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

  Mająca stanowić przyszła Konstytucję Karta podstawowych Praw UE składa się z 54 artykułów pomieszczonych w siedmiu rozdziałach. Rozdział 5 obejmujący regulację praw obywateli zawiera art. 41, w którym zostało sformułowane prawo do dobrej administracji przysługujące każdej osobie prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja obywatela jako odbiorcy przemian organizacyjnych i funkcjonalnych

  Podstawowym adresatem przemian organizacyjnych są nowo kreowane struktury organizacyjne lub te jednostki organizacyjne starych struktur, którym zmieniono zadania i kompetencje. Bezpośrednie skutki prawne dla sytuacji prawnej obywatela może rodzić zmiana podziału terytorialnego. Wyrażają się one:

  - w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja obywatela jako kreatora przemian organizacyjnych

  - może być rozpatrywana łącznie zarówno wobec przemian w podziale terytorialnym, jak i wobec przemian funkcjonalnych jednak z zastrzeżeniem, które wyraża różnice miedzy wpływem na koncepcję i wpływem na szczegółowe rozstrzygnięcia prawa. Zastrzeżenie to ma wyłącznie znaczenie w obszarze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje działalności państwa

  1. ADAPTACYJNA

  Polega na działaniach zmierzających do przystosowania państwa do zmieniających się warunków społecznych

  2. REGULACYJNA

  Przejawia się poprzez wpływanie państwa na procesy zachodzące w danym społeczeństwie

  3. INNOWACYJNA

  Inicjowanie poprzez państwo nowych procesów i przeobrażeń...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele działalności państwa

  - przetrwanie

  - zachowanie minimum społecznej równowagi

  - występowanie w roli społecznego arbitra

  - zapewnienie minimum egzystencji członkom społeczeństwa i dążenie do jej poprawy

  - rozwój naturalnych więzi społecznych

  - zapewnienie bytu i bezpieczeństwa obywatelom

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność faktyczna

  Charakterystyka

  Czynność faktyczna to forma działania administracji publicznej w stosunkach z obywatelami. Czynności faktyczne , zwane też czynnościami materialno – technicznymi są to działania czysto fizyczne dokonywane przez organy administracji, polegające np. na prowadzeniu różnych rejestrów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja budżetowa

  Definicja

  Klasyfikacja budżetowa, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowi system oznaczeń, które służą do opisywania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, występujących w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Dochody/ środki, które pochodzą z Unii...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /4 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd marszałkowski

  Definicja urzędu

  Urząd stanowi część aparatu administracyjnego mającą wyodrębniony rzeczowy zakres działania, który wyraźnie odgranicza go od innych części tego aparatu.

  Urząd Marszałkowski stanowi aparat wykonawczy powołany do realizacji zadań Marszałka Województwa.

  Zadania Urzędu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd skarbowy

  Charakterystyka

  Terenowy organ administracji rządowej podlegający Ministrowi Finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowe, zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem podatków z terenu, na którym działa.

  Zadania urzędu skarbowego

  Do zakresu działań urzędu skarbowego należy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd gminy

  Charakterystyka

  Obiekt gmina, którego podstawowym celem jest zaspokajanie żywotnych potrzeb wspólnoty zamieszkujących na jej terenie mieszkańców, może być potraktowany jako szczególnego rodzaju system. Za ujęciem takim przemawia fakt, iż na terenie gminy funkcjonuje szereg jednostek organizacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /4 996

  praca w formacie txt

Do góry