Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zakres swobody działania administracji publicznej

  Podstawa prawna oznacza, że każde działanie organów administracji publicznej powinno być oparte na upoważnieniu udzielonym organom przez normę ustawową do:

  1) podjęcia działania,

  2) podjęcia działania w określonej formie,

  3) podjęcia działania w określonych warunkach.

  Źródłem swobody organu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada związania prawnego działań administracji

  Dotyczy także tych niewyczerpująco uregulowanych prawem działań, które noszą charakter apeli kierowanych do ludności, rozmaitego typu odezw adresowanych do obywateli do spopularyzowania lub upowszechnienia określonych akcji społecznych, zachęcających obywateli do określonych zachowań społecznie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwie grupy działań w klasycznej nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji - Działania faktyczne

  Mają jedynie charakter pomocniczy względem działań prawnych, dotyczą kwestii techniczno-organizacyjnych wewnątrz aparatu administracyjnego, w szczególności przeznaczone są do:

  - organizowania biurowości,

  - obiegu dokumentów w urzędzie,

  - prowadzenia wewnętrznych rejestrów i kartotek, ekspedycji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwie grupy działań w klasycznej nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji

  a) działania prawne – to działania w całości wyznaczone normami prawa, wywołujące skutki prawne.

  b) działania faktyczne – to działania nie uregulowane wyczerpująco normami prawa, nie wywołujące bezpośrednio skutków prawnych.

  Szczegółowa regulacja prawna działań ma chronić i zabezpieczać...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Konstytucji RP do zadań publicznych określonych konstytucyjnie należy...

  - Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,

  - zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic,

  - udzielenie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą,

  - opieka nad obywatelami polskimi podczas pobytu za granicą,

  - Opieka nad weteranami walki o niepodległość,

  - Prowadzenie polityki zmierzającej do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji publicznej

  - Mogą konkretyzować normy prawne określające ich zadania

  - Nie mogą jednak samodzielnie stanowić takich norm prawnych

  Jest więc nie dopuszczalne, by administracja publiczna sama stanowiła w własnych zadaniach, by kreowała dla siebie zadania, określając je w aktach normatywnych stanowionych przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza administracyjna

  Nie może podejmować zadań z zakresu sądownictwa, bo należą one do sądownictwa

  W wykonywaniu zadań publicznych określonych w konstytucji i w ustawach, władza administracyjna jest związana prawem nie stanowionym przez nią samą, lecz stanowionym przez parlament

  W wykonywaniu zadań publicznych władza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji publicznej w państwie prawa

  - Zadania administracyjne określone są w konstytucji i ustawach stanowionych przez parlament

  - Zadania te przestają być prerogatywą władzy administracyjnej (przestają wyrażać wolę panującego) zaś muszą przede wszystkim współbrzmieć z konstytucyjnie chronionymi prawami i wolnościami obywateli

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój państwa a model administracji

  W zależności od zmian ustroju państwa następują też zmiany jego administracji wykonującej funkcje publiczne.

  Punktem wyjścia będzie przedstawienie modelu administracji państwa absolutnego, zwanego państwem policyjnym

  Państwo to „wytworzyło się jako wynik wielu przyczyn, przemian gospodarczych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące administrację publiczną

  - Na ukształtowanie się administracji publicznej w danym państwie, jej strukturę, zadania i formy działania ma wpływ wiele czynników.

  - Są to czynniki dość różnorodne, działające mniej lub bardziej intensywnie, zmieniające się w czasie lub działające stale. Przede wszystkim czynnikiem, który bodaj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt

Do góry