Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby zapewnienia etycznego administrowania sprawami publicznymi

  - Etyczne kierownictwo w urzędzie

  - Postawa etyczna jako wymóg kwalifikowania służby

  - Szkolenia w zakresie etycznego postępowania

  - Opracowanie, upowszechnianie i wdrażanie kodeksów etycznych

  - Włączanie procedur etycznych do procesów zarządzania

  - Rozpoznawanie i eliminowanie słabości...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczne sfery korupcji

  1. Procedury prywatyzacyjne

  2. Gospodarowanie majątkiem publicznym

  3. Działalność funduszów celowych i agencji

  4. Udzielanie zamówień publicznych

  5. Udzielanie kontyngentów i koncesji

  6. Działalność administracji skarbowej

  7. Działalność służb celnych

  8. Działalność służb nadzoru i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze przyczyny korupcji

  - Brak tradycji etycznej

  - Brak osobowości i uczciwości

  - Koncesjonowanie gospodarki

  - Akceptacja społeczna

  - Związanie świata polityki, rządu z gospodarką

  - Transformacja ustrojowa

  - Bieda

  - Relatywizm kulturowy

  - Niskie pensje etc.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja to...

  - wykorzystywanie władzy publicznej dla celów prywatnych

  - nadużywanie urzędu publicznego dla korzyści prywatnych lub osobistych

  - płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk

  - wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści

  - jest to nadużywanie urzędu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki sprzyjające korupcji

  - Skupienie mocy podejmowania decyzji, reżimy niedemokratyczne

  - Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez rząd

  - Zaangażowanie dużej ilości pieniędzy publicznych w jakiś projekt

  - Zamknięte kliki dbające o własne interesy,

  - Mały nacisk na zachowanie procedur prawnych

  - Źle opłacani...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja korupcji

  Korupcja (łac. corruptio - zepsucie) - nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język administracji

  Językiem państwowym jest ten język, w którym publiczne władze państwa występując oficjalnie współtworzą lub przystępują do prawa kreowanego między państwami i ich organizacjami(umów, konwencji, traktatów, protokołów, paktów, statutów, układów i in.) oraz ten język, w którym kompetentne organy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia niematerialne

  Sfera czwarta obejmuje działania polegające na regulacji niematerialnych warunków życia w społeczeństwie: regulacji poddanych prawu administracyjnemu. Realizacja tego prawa odbywa się głównie przez wydanie decyzji administracyjnych (przyjęcie chorego do kliniki), ale może wynikać też wprost z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia materialne

  Sfera trzecia obejmuje działania polegające na zapewnieniu materialnych warunków życia w społeczeństwie. Dotyczy to zarówno ingerencji administracji w dziedzinie, które zazwyczaj pozostawione są indywidualnej inicjatywnie jednostek (np. zapewnienie mieszkania), jak i w dziedzinach, które zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reglamentacja

  - Wolność gospodarcza, historycznie rzecz biorąc, zyskała z przyczyn społecznych, gospodarczych oraz politycznych rangę prawa podstawowego. Stało się to wprawdzie w poszczególnych krajach w różnym czasie, ale zawsze wraz z zanikiem stosunków feudalnych, w wyniku rozwoju rolnictwa i przemysłu oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 091

  praca w formacie txt

Do góry