Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  New Public Management

  - Coraz częściej zaczyna się mówić o potrzebie głębokiej transformacji administracji publicznej i wprowadzeniu na szeroka skale podejścia określonego mianem "Nowego Zarządzania Publicznego" (ang. New Public Management) Stanowi ono próbę zastosowania zasad i modeli zarządzania znanych z działalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja informacyjna

  Polega ona na sprzedaży ważnych informacji będących w posiadaniu władz publicznych, których wcześniejsze posiadanie przez biznes może umożliwić osiągniecie specjalnych zysków. Korupcja informacyjna może tez oznaczać sprzedaż informacji będących w posiadaniu jednostek prywatnych np. spółek...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja koncesyjna

  Jest to stwarzanie sztucznych barier w celu uzyskania korzyści. Najczęściej jest związana z wydawaniem decyzji administracyjnych przy pozwoleniach, zezwoleniach, licencjach czy koncesjach. Stwarzanie "sztucznych" trudności ma za zadanie wytworzyć u przedsiębiorcy przekonanie, ze bez uzyskania specjalnej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja legislacyjna

  Jest to wpływanie na kształt ustawodawstwa w zamian za korzyści dla parlamentarzystów. Zjawisko to jest ściśle powiązane z lobbingiem, ale występuje tylko wówczas, gdy w zamian za poparcie konkretnych rozwiązań następuje określona forma zapłaty nie związana tylko z poparciem wyborczym (np. finansowa w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja samorządowa

  Jest to oferowanie stanowisk i korzyści dla polityków lub urzędników w sektorze powiązanym z gospodarka komunalna i usługami na rzecz miast i gmin. Ten rodzaj korupcji jest bardzo rozpowszechniony w związku z faktem, iż większość spraw związanych z realizacja inwestycji czy obsługa mieszkańców jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja polityczna

  Jest nią akt przekupstwa i sprzedaży, związany z przejęciem władzy państwowej lub jej utrzymaniem. Może być ono realizowane przy pomocy: nagród, stypendiów naukowych, darów, zapomóg, sponsorowania. Jest oferowaniem stanowisk i korzyści w sektorze publicznym gospodarki. Korupcja polityczna jest nieformalnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja wyborcza

  Ma miejsce wówczas, gdy zachodzi przekupstwo i sprzedajność w związku z wyborami do władz publicznych i ma na celu wywarcie wpływu na sposób glosowania.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja gospodarcza

  Są to tylko te akty przekupstwa i sprzedaży, które maja miejsce w życiu gospodarczym państwa. Sektor gospodarki, w szczególny sposób jest uzależniony od decyzji instytucji państwowych i społecznych. To w szczególny sposób sprzyja kwitnięciu korupcji.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja administracyjna

  Jest ona związana ze świadczeniem pozaekonomicznych usług w zakresie oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej. Występuje ono w różnych działach administracji publicznej. Przykładami tego typu korupcji mogą być: wpływanie na treść decyzji administracyjnej, przyznanie kredytu, legalizacja pojazdów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja przejawia się w różnych formach

  - Łapownictwo (przekupstwo)

  - Zakup zamówień-kontraktów i innych korzyści rządowych, koncesji, czy decyzji sądowych

  - Uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym czy wynikającym z innych przepisów

  - Świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem będącym dobrem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry