Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest etyka zawodowa

  - To procesy i wyniki, a nie umoralnianie

  - Utworzenie właściwego ładu, a nie tylko przepisów antykorupcyjnych

  - Nie wystarczą środki prawne oraz środki egzekwowania prawa

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dobra klienta

  - Działanie zawodowe powinno być ukierunkowane na dobro klienta, konsumenta. Ta kategoria wiąże się ze starą zasadą – nie szkodzić (i dotyczy to większości wykonywanych zawodów). Z tej zasady formułują niektórzy zasadę dobra klienta, określa ona takie działania aby:

  1. rzetelnie informować klienta...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka urzędnika

  - 10 "przykazań" urzędnika to nic innego jak kodeks etyczny, wedle zasad którego powinien urzędnik postępować w konfrontacji z petentem. Kodeks etyczny urzędnika to zbiór zasad, jakimi powinni kierować się pracownicy urzędu miasta. W kodeksie zapisano 10 “przykazań”.

  - Urzędnik powinien między innymi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Polityka wobec administracji - czyli więcej polityki

  Istotą polityki wobec administracji jest to, że jest ona ustalana przez podmioty spoza administracji (podczas gdy polityka administracji jest „wytwarzana w samej administracji" i nie jest „bezpośrednim rozwinięciem treści polityki określonej z zewnątrz""). Mechanizm tworzenia tej polityki opiera się na...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty rozpatrywania polityki administracyjnej

  1) Aspekt pierwszy - to polityka kształtowania administracji publicznej - jej struktury, a także podstaw i głównych kierunków funkcjonowania. Impulsy dotyczące przekształceń w administracji opierają się na ocenach formułowanych w samej administracji lub też poza nią: w środowiskach politycznych lub na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dziś rozumieć politykę administracyjną?

  - „Polityka jest to aprobowany przez organy państwowe i samorządowe system pozaprawnych i postulatywnych wypowiedzi o tym, gdzie, kiedy i jak korzystać z materialnych i organizacyjnych możliwości państwa i samorządów terytorialnych.”

  - Politykę można rozumieć jako wiedzę i umiejętność, polegającą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA ADMINISTRACYJNA - Podejście amerykańskie

  - „Wcześni giganci” z początków ubiegłego stulecia: W. Wilsona, F. J. Goodnowa, W. F. Willoughby i L. W. White, J. M. Gaus

  - W podejściu amerykańskim inna jest płaszczyzna formułowania problemów, jest to płaszczyzna analizy mechanizmu władzy, nie zaś analizy roli i działania administracji w państwie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ idei liberalizmu na działanie administracji idzie w dwóch kierunkach...

  - Po pierwsze, z idei liberalizmu płynie wniosek o ograniczenie wpływu administracji na obywateli w stopniu maksymalnym.

  - Po drugie, najważniejszą zasadą staje się ochrona porządku prawnego (stąd nazwa: państwo prawne) i to przed naruszeniami jej ze strony administracji, a w celu ochrony wolności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA ADMINISTRACYJNA - Prawo administracyjne

  - miało się koncentrować na zapewnieniu obrony (rola wojska), zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, wymiar sprawiedliwości) czy na zabezpieczeniu działalności wolnokonkurencyjnej gospodarki kapitalistycznej

  - ma na celu „stosowanie ogólnych koncepcji konstytucji do różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA ADMINISTRACYJNA - W państwie policyjnym

  - Przedmiotem zainteresowania kameralistów była nie tylko racjonalna organizacja skarbowości, zapełnianie skarbca monarchy („kamery"), ale także szerokie ujmowanie spraw gospodarczych państwa stosownie do ekonomicznych założeń merkantylizmu. Wynikające z niego zalecenia, które dziś możemy określić jako...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 565

  praca w formacie txt

Do góry