Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Korupcja ogranicza realizację celów społecznych...

  - Korupcja ugruntowuje i reprodukuje biedę, ponieważ biedni nie mają środków na przekupstwo. Skrajnym przykładem niszczycielskiej siły korupcji w obliczu społecznych dramatów jest wykorzystywanie dla celów prywatnych środków przeznaczonych na rozwój krajów trzeciego świata, czy na pomoc dla ofiar klęsk...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja ogranicza wzrost gospodarczy...

  - Zasadne okazuje się przypuszczenie, iż skoro korupcja wpływa ujemnie na stan finansów publicznych, na krajowe i zagraniczne inwestycje to ma także negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Zasadność tego przypuszczenia potwierdzają analizy dokonane przez Mauro (1995), który badał jaki jest wpływ korupcji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja odstrasza zagranicznych inwestorów...

  - Pogląd o ujemnym wpływie korupcji w danym kraju na wielkość inwestycji zagranicznych jest coraz mocniej potwierdzany przez dane empiryczne. Ilustratywnym tego przykładem są badania Wei (1997) bezpośrednich inwestycji dokonywanych w latach 1990-91 przez 14 krajów w 45 krajach goszczących potwierdzające...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja szkodzi finansom publicznym...

  - Systematyczne studia nad wpływem korupcji na finanse publiczne wskazują na następujące zależności (Tanzi, Davoodi, 1997):

  1. Korupcja zwiększa publiczne inwestycje, gdyż przekupni urzędnicy wysokiego szczebla szafują publicznym groszem;

  2. Korupcja deformuje strukturę wydatków publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja ogranicza inwestycyjny potencjał firm...

  - Środki, które firmy przeznaczają na łapówki powiększają ich koszty. Koszty te przerzucane są na klientów, którzy muszą płacić wyższe ceny. Ponoszone koszty ograniczają także możliwości inwestycyjne firm, a w szczególności możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. W ten sposób korupcja jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja zakłóca funkcjonowanie podstawowego mechanizmu rynkowego, czyli konkurencji...

  - Możliwość pozyskania zamówienia, wygrania przetargu, otrzymania koncesji, ulgi czy zezwolenia na drodze przekupstwa sprawia, że menedżerowie starają się znaleźć najlepsze dojścia do odpowiednich urzędów czy władzy politycznej i przestają zabiegać o efektywność, innowacyjność kierowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarcze i społeczne konsekwencje korupcji

  Globalizacja gospodarki, ryzyko jakie podejmują przedsiębiorcy inwestujący na międzynarodowych rynkach oraz optymalizacja alokacji środków przez międzynarodowe instytucje finansowe stały się powodem dla którego podejmuje się badania nad wpływem korupcji na gospodarkę i społeczeństwo. Metodami...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie korupcji

  Korupcja jest zjawiskiem ogromnie złożonym i trudno byłoby podać definicję, która obejmowałaby wszystkie jej rodzaje. Korupcja przejawia się w różnych formach i występuje na różnych poziomach życia gospodarczego i społecznego. Na korupcję podatni są zarówno urzędnicy wysokiego szczebla, mający moc...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy i kryteria rekrutacji w administracji publicznej

  - System kariery

     * Pracownicy są rekrutowani na najniższe stanowiska

     * Promowani według jasno określonych reguł awansowania (staż pracy, wykształcenie, egzaminy na wyższe szczeble zaszeregowania, okresowe opinie przełożonych

  - System stanowisk

     * Pracownik przyjmowany jest jedynie na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacyjna administracji publicznej

  - Nowe wymagania stawiane przed administracją publiczną to:

     * sprawna obsługa petentów,

     * efektywne zarządzanie publicznym groszem,

     * poszerzenie zakresu usług publicznych,

     * dostosowanie usług publicznych do potrzeb,

     * aktywne współdziałanie ze sferą społeczeństwa obywatelskiego,

    ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt

Do góry