Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Prawa i wolności polityczne - Prawo wyborcze

  Czynne i bierne.

  Prawo czynne – do głosowania (obywatel polski, a w lokalnych obywatel UE). Cenzus wieku – 18 lat i nie ma wyjątków.

  Prawo bierne – prawo do kandydowania. Cenzus wieku:

  a) 35 lat – na Prezydenta

  b) 30 lat – do Senatu

  c) 20 lat – do Europarlamentu i Sejmu

  d) 25 lat – na wójta, burmistrza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności osobiste - Prawo do ochrony życia prywatnego

  a) Prawo od wyboru stanu cywilnego

  b) Wolny wybór – nikt nikogo nie może zmusić

  c) Prawo do ochrony danych osobowych, do korekty i usunięcia danych (GIODO)

  d) Prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych

  e) Prawo do szybkiego postępowania przed sądem

  f) Domniemanie niewinności (do momentu wydania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności osobiste - Nietykalność osobista

  Jest to poszanowanie integralności cielesnej człowieka, niedotykalność. Organy publiczne są jednym z rodzajów podmiotów, które mogą czynić wyjątki od tego prawa. Wyjątki wynikają z ustawy. Wyjątki to:

  a) Prawo do zatrzymania przez organy uprawnione na okres 48 godzin maksymalnie, a po ich upływie sąd...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności osobiste - Prawo do prawnej ochrony życia

  Mylone z prawem do życia. RP nikomu nie gwarantuje prawa do życia, a tylko do ochrony życia. Trzy rozwiązania:

  a) Zakaz kary śmierci – nie ma ponad 20 lat

  b) Ochrona życia poczętego – ograniczenie dowolności aborcji. Jest dopuszczalna, gdy ciąża pochodzi z przestępstwa, gdy jest zagrożone życie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności osobiste

  Prawa i wolności osobiste nie są wolnościami ekonomicznymi, politycznymi, socjalnymi, czy kulturowymi. Są związane z człowiekiem, jego ciałem. Podstawowym adresatem jest człowiek, sporadycznie obywatel.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada godności człowieka

  Wszystkie organizacje państwowe mają obowiązek bezwzględnego traktowania człowieka w sposób godny, bo są to istoty rozumne

  Zakaz znęcania się, przeprowadzania eksperymentów naukowych (chyba, że za zgodą), przemocy, kar cielesnych

  Ograniczenie aborcyjne w Polsce

  Szacunek dla...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji - Samorządowej

  Administracja samorządowa funkcjonuje na trzech poziomach:

  - gminy

  - powiaty

  - województwa

  Administracja samorządowa charakteryzuje się niezależnością.

  Na szczeblu gminy wiejskiej stoi wójt, a organem pomocniczym jest sołectwo.

  Na szczeblu gminy miejskiej stoi burmistrz, prezydent, a organem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji - Centralne

  1.Prezes RM (nadzoruje CBA)

  2.Ministrowie:

  - resortowi – posiadają uprawnienia do wydawania rozporządzeń i kierują działem administracji rządowej (resortem)

  - nieresortowi – Rzecznik Rządu, mają inne konstytucyjne zadania powierzone przez Premiera.

  Ministrem właściwym do spraw administracji jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja wobec praw człowieka i obywatela

  Organy administracji:

  - centralne, lokalne

  - rządowa, samorządowa

  Organy administracji to władza wykonawcza - Prezydent + rząd (Prezes RM i Rada Ministrów).

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /08.08.2011 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Ogólne zasady rekrutacji w krajach członkowskich UE

  - Przy rekrutacji i selekcji do służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej podstawowe znaczenie ma zachowanie zasad konkurencyjności o przestrzeganie ujednoliconych i powszechnie znanych kryteriów i warunków wstępnych.

  - W krajach Unii jest dostępnych ok. 85% stanowisk w korpusie s.c. dla cudzoziemców.

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry