Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Model kosza na śmieci

  Zdaniem M.D. Cohena, J.G. Marcha, J.P. Olsena elementy niezbędne do podjęcia decyzji:

  problemy

  rozwiązania

  uczestnicy

  sytuacje sprzyjające dokonaniu wyboru zmieniają się wraz z czasem i są stosunkowo niezależne. W procesach decyzyjnych pojawiają się w sposób przypadkowy i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - W społecznym konstruowaniu rzeczywistości

  decydenci zachowują swoje przekonania przez interpretowanie nowych doświadczeń w sposób, który czyni je spójnymi z wcześniejszymi doświadczeniami

  polegają na doświadczeniu, przeceniając prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk, których sami doświadczyli, a niedoceniając prawdopodobieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Z perspektywy poszukiwania sensu

  preferencje (cele) nie zawsze są ujawniane, a kiedy to ma miejsce preferencje są sprzeczne, zmienne, ambiwalentne oraz nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne

  niejasne są tożsamości, co ma swoje źródło w wielości oczekiwań, które są nieprecyzyjne, niespójne i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Niejasność

  Najważniejszym pojęciem dla wyjaśnienia ograniczeń racjonalności decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu jest pojęcie niejasności.

  niejasność oznacza brak jednoznaczności czy spójności w interpretacji rzeczywistości, przyczynowości i intencjonalności

  niejasne sytuacje i cele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - James G. March

  „Większość ludzi w organizacji wykonuje na ogół swoje zadania, stosując się do zbioru ściśle sprecyzowanych reguł, które akceptują jako część swojej tożsamości. Dotyczy to lekarzy w szpitalach, pracowników przy taśmie montażowej, przedstawicieli handlowych w terenie i policjantów na patrolu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Ograniczenia racjonalność decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu

  Racjonalne działanie w przypadku logiki kontekstu jest zorientowane na rozumienie celów, które jest mniej związane z efektywnością, rynkiem czy kierowaniem się własnym interesem, a bardziej z regułami, tożsamością i sytuacją. Reguły i tożsamość stanowią istotę organizacji formalnej.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Problemy z uwagą

  Uwagę mogą przyciągać i „napędzać” zarówno niepowodzenia, jak i sukcesy. W konkretnym przypadku niepowodzeniami przyciągającymi (większą) uwagę są takie zjawiska jak korupcja czy akty terrorystyczne, a sukcesami – powodzenie innych w tym samym polu działania. Efektami takiej zwiększonej uwagi są w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Granice racjonalności

  Logika rezultatu i logika kontekstu opisują de facto ograniczoną racjonalność.

  im dokładniej teoria decyzji identyfikuje i opisuje ograniczenia racjonalności, tym bardziej zbliża się do wiarygodnego obrazu rzeczywiste-go podejmowania decyzji

  im dokładniejszy jest opis procesów decyzyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logika kontekstu

  Logika ta jest słabiej powiązana z koncepcją H.A. Simona. Decyzje są racjonalne kontekstowo, kiedy wybory są oparte na podzielanym rozumieniu sytuacji decyzyjnej, tożsamości organizacji i akceptowanych regułach zachowania w poszczególnych sytuacjach.

  Racjonalna logika kontekstu nawiązuje do racjonalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logika rezultatu

  W tym przypadku logika i decyzje są rezultatowe, ponieważ działania oparte na dokonanych wyborach antycypują preferowane przyszłe rezultaty. Racjonalna logika rezultatu ma bardzo bliski związek z oryginalną koncepcją H.A. Simona i pojęciem racjonalności materialnej i dobrze nadaje się do formalnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt

Do góry