Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Fizjokratyzm a zakres działania administracji

  Poczynając od połowy XVIII w., coraz większą rolę odgrywały doktryny, których twórcy odznaczali się nastawieniem liberalnym. Punktem wyjścia ich lo/ważań było nie państwo i nie społeczeństwo jako całość, lecz jednostka. Jednooka powinna cieszyć się jak największą wolnością - nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielska droga do kapitalizmu a rozwój administracji w Anglii

  Drogi do kapitalizmu poszczególnych krajów lub grup krajów różniły się między sobą przede wszystkim sposobem rozwiązania kwestii rolnej. Przemysł] od początku miał charakter kapitalistyczny, a próby oparcia go na podstawach feudalnych, np. zatrudnienie chłopów pańszczyźnianych w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji w monarchiach absolutnych - system biurokratyczny

  Administracja monarchii absolutnych opierała się, o czym wspomnieliśmy |/|. nu systemie biurokratycznym. Zastosowane w niniejszym wykładzie pojęcie biurokracji odbiega w dużym stopniu od potocznego rozumienia tego terminu.

  W języku potocznym biurokracja jest bowiem synonimem wad administra-t |l. jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /18 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuska droga do kapitalizmu a rozwój administracji francuskiej

  Francuska droga do kapitalizmu miała charakter rewolucyjny. Feudalizm w rolnictwie uległ całkowitej likwidacji w ciągu pierwszych kilku lat rewolucji -w wyniku, jak gdyby, uwłaszczenia i swoistej reformy rolnej dokonanej poprzez wyprzedaż chłopom dawnych dóbr feudalnych, przejętych prace państwo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji osiemnastowiecznej republik: Anglia, Szwecja, Stany Zjednoczone

  Osiemnastowieczne republiki, jak była o tym mowa [4], upodabniały się w dużym stopniu do modelu, który przyjęły monarchie absolutne. I ich nie ominął proces kształtowania się systemu biurokratycznego.

  Republiki wyróżniały się jednak, jak wiemy, oddziaływaniem na sprawy państwowe czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm oświecony

  W XVIII w. szeroko rozprzestrzeniały się w Europie idee Oświecenia. Po-i zi|lki lego prądu umysłowego wiązały się z rozwojem nauk przyrodniczych oraz filozofii prawa natury. Rychło jednak punkt ciężkości zaczęto przenosić na sferę społeczną i polityczną.

  Myśl Oświecenia opierała się na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pruska droga do kapitalizmu i jej odzwierciedlenie w rozwoju administracji

  Pruska droga do kapitalizmu była, w przeciwieństwie do francuskiej, ewolucyjna. Imidalizm przeobrażał się w kapitalizm stopniowo, w wyniku serii reform, odgórnie przeprowadzonych przez rząd. Droga ta nosi nazwę pruskiej, bowiem Pru-stanowiły jej najdoskonalszy przykład. Wystąpiła ona jednak we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy społeczno - gospodarcze, chronologia i podstawowe cechy monarchii absolutnej

  Poszukując genezy współczesnej administracji, należy cofnąć się do czasów monarchii absolutnej, która była ostatnią z następujących po sobie w toku typowego rozwoju formą państwa feudalnego. Istotą państwa tego typu było utrwalenie, n następnie ochrona stosunków społecznych, których podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /12 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki niewygasające

  Definicja

  Wydatki wynikające z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mają charakter limitu rocznego. Stanowią upoważnienie do zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności finansowych do końca danego roku budżetowego. Wyjątkiem od działania zasady wygasania limitów wydatków rocznych, jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzędnik

  Definicja

  Urzędnikiem może być osoba, która:

  jest obywatelem polskim, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /2 555

  praca w formacie txt

Do góry