Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje i normy kompetencyjne

  Kompetencje - termin szerszy od uprawnienia. Jest to możność dokonania w sposób wiążący prawnie tzn.. wywołujący skutki prawne określonej czynności konwencjonalnej z takim skutkiem, że dla adresata normy kompetencyjnej powstaje obowiązek określonego zachowania się.

  Norma kompetencyjna wyznacza :

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna wyznaczona przez przepisy prawne

  Obowiązek prawny:

  a) możliwość wyboru zachowania

  b) zachowanie powinne, określone normą prawną

  Formą nałożenia obowiązku jest ustawa. Szczególnie ważne jest to w prawie podatkowych i karnym.

  Sposoby wyrażenia obowiązku prawnego:

  a) rozkaźnikowy- stosowany rzadko, bardzo komunikatywny,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika prawodawcza - definicje

  a) umiejętność poprawnego konstruowania projektów aktów normatywnych, I

  b) zbiór dyrektyw określających:

  - sposób formułowania przepisów merytorycznych, ich oznaczenia i systematyzacji,

  - sposób zmiany obowiązującego prawa, uchylania i wprowadzania w życie nowych przepisów.

  Celem jest wyznaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model racjonalnego tworzenia prawa

  - prawo powinno mieć autorytet, którego nie należy naruszać,

  - działalność racjonalna oparta jest na wiedzy podmiotu i argumentach, możliwa do uzasadnienia w sposób rozumowy, działalność celowa

  Rozróżnia się racjonalność:

  - instrumentalną- środek- cel. Czy środek jest efektywny do celu.

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy tworzenia prawa

  Tworzenie prawa - to zaistnienie określonych faktów prawno-twórczych, których następstwem jest powstanie norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych

  a) Przy systemie prawa stanowionego:

  -Stanowienie - jest to jednostronna czynność konwencjonalna (każda czynność prawna) składa się z czynności:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie postępowania administracyjnego

  Postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania. Należy zauważyć, że o ile procedura karna i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje stosunku administracyjno - prawnego

  Stosunki administracyjno – prawne to stosunki społeczne kwalifikowane przepisami prawa administracyjnego.

  - jednym z podmiotów tego stosunku jest zawsze organ administracji państwowej wyposażony w uprawnienia władcze. Drugą stroną jest obywatel, spółka, przedsiębiorstwo kwalifikowane przez prawo jako...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władze formy działania administracji

  Akt normatywny – jest to władcze rozstrzygnięcie organu władzy publicznej, zawierające normy postępowania skierowane do ogólnie określonego adresata, w abstrakcyjnie określonej sytuacji. W odróżnieniu od aktu administracyjnego. Akt normatywny nie wskazuje imiennie adresata, określa tylko ogólnie jego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej

  Organy administracji publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działań, ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwości zaskarżania. Z punktu widzenia tej charakterystyki wyodrębnić możemy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie prawa administracyjnego

  W znaczeniu szerokim prawo administracyjne to normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej oraz zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie uregulowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Prawo administracyjne w znaczeniu szerokim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 705

  praca w formacie txt

Do góry