Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Formy i sposoby nowelizacji

  Zasady konstytucyjne.

  Przyjęto definicję "nowelizacji"- szerokie znaczenie. Wprowadzenie coś nowego. W/g wykładni językowej:

  - dodanie coś nowego,

  - zmiana treści aktu normatywnego.

  § 82 ZTP- Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych przepisów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznaczenie przepisów ustawy

  1) Podstawową jednostką redakcyjną jest artykuł.

  2) Każdą samodzielną myśl ujmuje się a artykuł. Artykuł w miarę możliwości powinien być jednozdaniowy.

  3) Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału artykułu na ustępy.

  W ustawach określonych jako "kodeks"...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retroakcja

  To wsteczne działanie prawa. Zasada nie działania prawa wstecz-Lex retro non agid.

  a) retroakcja właściwa - to sytuacja gdy ustawa określa skutki prawne w samej rzeczy, które wystąpią po dacie jej wejścia w życie i jednocześnie stanów rzeczy, które miały miejsce przed datą wejścia w życie i nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby określenia terminu wejścia w życie ustawy - ustawa wprowadzająca

  Publikacja aktów:

  - konstytucja.

  - ustawa o publikacji aktów normatywnych

  Zasada Vocatio legis

  Retroakcja - zakaz działania prawa wstecz.

  Wejścia w życie ustawy nie uzależnia się od zdarzenia przyszłego. Wyjątkowo od takiego zdarzenia można jednak uzależnić wejście w życie ustawy albo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /4 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby uchylenia mocy obowiązującej aktu normatywnego

  Sposoby utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego (derogacja).

  I.) Na etapie stanowienia

  - Derogacja właściwa - to sytuacja gdy nowo uchwalony akt zawiera przepisy uchylające:

  - całkowita - nowa ustawa zastępuje wszystkie poprzednie przepisy w danej dziedzinie, np.tracą moc a)…b)… wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy unieważniające

  W przepisach upoważniających wskazuje się:

  1) organ właściwy do wydania rozporządzenia, (określa się go pełną nazwą)

  2) rodzaj aktu wykonawczego,

  3) zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu (określa się w sposób precyzyjny,nie może być określenie ogólnikowe),

  4)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy końcowe - Przepis o wejściu w życie ustawy

  W ustawie zamieszcza się przepis określający termin i jej wejścia w życie, chyba że termin ten określają odrębne przepisy ustawy wprowadzającej. Ustawa w całości powinna wchodzić w życie w jednym terminie. Nie różnicuje się terminów wejścia w życie poszczególnych jej przepisów. Odstępstwo od tej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy końcowe - Przepisy uchylające (derogacyjne)

  Wyczerpująco wymienia się ustawy lub przepisy, które ustawa uchyla. Nie można poprzestawać na domniemaniu, że nowa ustawa to uczyniła. Jeżeli ustawa w sposób całkowity i wyłączny reguluje daną dziedzinę spraw, a wyczerpujące wymienienie przepisów dotychczas obowiązujących w danej dziedzinie napotyka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy końcowe

  Przepisy końcowe są to przepisy II stopnia (przepisy o przepisach).

  Wykładnia systemowa (bierzemy pod uwagę miejsce przepisu).

  Systematyka zewnętrzna - podział na przepisy I stopnia (główne- merytoryczne ogólne i szczegółowe) i przepisy II stopnia.

  Przepisy końcowe to akty jednorazowe niepowtarzalne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy dostosowujące

  Mogą, ale nie muszą występować przepisy dostosowujące. Zawierają:

  a) sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą

  b) sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub instytucje tworzone przez nową ustawę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /808

  praca w formacie txt

Do góry