Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Podział systemu prawa polskiego na gałęzie

  Reguluje ustrój państwa, władzę w państwie, prawa i obowiązki obywateli.

  Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody i paszporty itd.

  - prawo finansowe:

  Reguluje tworzenie i podział budżetu, dochody i wydatki (podatki).

  - prawo karne:

  Reguluje procedury przy ściganiu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo a inne systemy normatywne

  Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje upowszechniona (zwyczaj).

  Rodzaje norm poza prawnych:

  - normy etyczne ( dotyczą zawodu );

  - normy religijne ( obowiązują wyznawców );

  - normy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność materialno - techn.

  Jest faktyczne działanie org. adm, które jest oparte na wyraźnej podstawie prawnej i wywołuje konkretne skutki prawne. Mają charakter władczy, np. zajęcie rzeczy ruchomej przez poborcę skarbowego, doprowadzenie świadka przez policjanta, zatrzymanie, powieszenie tablicy ostrzegawczej w miejscach publ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrzeczenie adm.

  Złożone jest w formie oświadczenia. Ma ono miejsce w sytuacjach, gdy ktoś chce rozpocząć dział. gosp. - promesa koncesji (przyrzeczenie wydania koncesji, wydany w drodze decyzji na okres nie krótszy niż 6 m-cy, podmiot może w tym czasie prowadzić działania przygotowawcze).

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władztwo zakładowe, przymus państwowy

  Władztwo zakładowe - wynika z upoważnienia org. zakładu do abstrakcyjnych i konkretnych regulacji na podstawie i w ramach ustaw. Istotę władztwa zakł. stanowi zakres upoważnień dla org. zakładu do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami zakładu, innymi osobami, które znalazły...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swobodne uznanie adm.

  Normy prawa materialnego stanowiące podstawę wydania aktu adm. pozostawiają w niektórych przypadkach org. adm. wydającemu decyzję, pewną możliwość swobodnego uznania w rozwiązaniu lub rozstrzyganiu sprawy z zakresu adm. publ. Może mieć ono miejsce wtedy, gdy norma prawna dotycząca określonego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawiedliwość społeczna

  Sprawiedliwość to ważny atrybut prawa, a sprawiedliwość społ. - w stosunkach społecznych. Warunkiem koniecznym dla spraw. społ. jest takie urządzenie życia publ., by zagwarantowane w nim było niezakłócone funkcjonowanie mechanizmów demokracji, a także swobód i praw człowieka i obywatela.

  Trybunał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarb Państwa

  Szczególna osoba prawna, podmiot praw i obowiązków majątkowych. Skarb Państwa to majątek, mienie i inne prawa majątkowe. Państwo - działania władcze; Skarb Państwa - działania właścicielskie dominium

  Skarb Państwa działa przez Ministra Skarbu Państwa (gospodaruje mieniem Sk.Pań.).

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany zagospodarowania przestrzennego

  Jest to planowanie wykorzystania terenów, składa się z części opisowej i graficznej. Dzielimy je wg stopnia szczegółowości: plan krajowy, regionalny, miejscowy (dot. miasta, wsi, gminy lub ich części). Miejscowe plany muszą być poddane przez org. gminy do publ. wiadomości już od samego faktu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica zawodowa

  Wiadomość nie stanowiąca tajemnicy państwowej - ważna dla interesów państwa, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków. Wiadomości stanowiące tajemnicę służbową określa się jako "poufne". Nadzór nad jej przestrzeganiem pełni:

  - naczelne i centralne org. państw. w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt

Do góry