Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim

  W tej zdecydowanie przeważającej części krajów kontynentalnych, które niej posiadały tradycyjnych instytucji samorządowych, organy samorządu terytorialnego powołano w II połowie XIX w. obok istniejącego już i zreorganizowanego na ogół w początku tego stulecia systemu organów typu biurokratycznego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /24 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna a prywatna

  Już z powyższych stwierdzeń wynika, że w XX w. następowało poważne zbliżenie administracji publicznej i szeroko rozumianej administracji prywatnej. Przez administrację prywatną należy rozumieć przede wszystkim nparat zarządzania przedsiębiorczością prywatną.

  Do końca XIX w. ogromna...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w ujęciu doktryn XX wieku

  Liberalizm gospodarczy, który był w XIX w. najbardziej typową choć nie jedyną doktryną odnoszącą się do zakresu działania państwa i jego administracji [21], w XX w. przez długi czas utracił dotychczasowe znaczenie. Konsekwentny liberalizm gospodarczy w warunkach kapitalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /16 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy aparatu urzędniczego

  W ciągu XIX w. nastąpił poważny wzrost liczby pracowników państwowych. Przyrost etatów nastąpił głównie w wyniku powstania nowych lub rozwinięcia dawnych służb o charakterze materialno-technicznym, jak koleje i poczta. Irdnakże pewna część nowych pracowników państwowych była rzeczywistymi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w praktyce XX wieku - zagadnienia ogólne

  Rzeczywistość ustrojowa krajów współczesnego kapitalizmu była długo o wiele bliższa doktrynom interwencjonistycznym niż tradycyjnym doktrynom liberalnym. Począwszy od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w., na- i stępował odczuwalny wzrost zadań administracji, odnoszący się do różnych |...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /10 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokratyzm a początki nowoczesnej reformy administracji

  Pod względem technicznych środków działania klasyczna administracja XIX w, niewiele jeszcze różniła się od administracji wieku Oświecenia [11]. Szerzej, na ogól mnie j intensywnie, wkraczała ona w życie obywateli [22]. Była więc bardziej niż w XVIII w. rozbudowana, a przez to bardziej skomplikowana...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a życie gospodarcze

  Aby skonkretyzować ogólne tezy, dotyczące zadań administracji rozwiniętego państwa kapitalistycznego, z całego systemu oddziaływania państwa na życie gospodarcze i społeczne wyodrębnimy dwa kompleksy spraw: formę oddziaływania na życie gospodarcze oraz troskę o materialny poziom życia i warunki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cezury chronologiczne

  W ostatnich dziesiątkach lat XIX w. kapitalizm zaczął poważnie zmieniać Nwój charakter. Kapitalizm wolnokonkurencyjny przeobrażał się w kapitalizm nierzadko określany jako monopolistyczny [38], przybierając zarazem - typowy illu okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej - charakter...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /15 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja terytorialnej administracji biurokratycznej

  Na przełomie XVIII i XIX w. administracja terytorialna prawie całego kor tynentu europejskiego przybierała charakter biurokratyczny. System samor/i|| dowy, związany z tradycyjną niecentralizacją, utrzymał się tylko w niektóry! dawnych republikach: w Anglii, w Szwecji [10], a także, rzecz ciekawa, na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądownictwo administracyjne - zagadnienia ogólne

  Sadownictwo administracyjne jest to rozpatrywanie przez niezawisłe od administracji organy odwołań obywateli od nielegalnych - czyli na kontynen-It i uropejskim sprzecznych z ustawami - decyzji administracyjnych.

  Teoria i praktyka XIX w. uznawała sądownictwo administracyjne za najluźniejszą instytucję...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /13 712

  praca w formacie txt

Do góry