Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Przeobrażenia w dziedzinie zewnętrznej kontroli administracji

  Tak poważane przez liberałów XIX w. sądownictwo administracyjne straciło w ciągu XX w część swego prestiżu. Nie wynikło to bynajmniej z nieprawidłowej działalności sądów administracyjnych. Podstawową przyczyną spadku prestiżu tych sądów była bowiem ich właściwość, wynikająca z samej ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem reformy administracji w okresie międzywojennym

  Druga fala postulatów dotycząca przeprowadzenia reformy administracji przypadła na okres międzywojenny. W tym czasie w wielu krajach powołano do tycia specjalne komisje, złożone z fachowców i polityków, których zadaniem było przygotowanie projektów gruntownych reform. Pierwszą taką komisję powołano...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy administracji po II wojnie światowej

  Po II wojnie światowej miała miejsce następna fala reformy administracyjnej. Początkowo kontynuowano poszukiwania i rozwiązania przedwojenne. W wielu krajach powołano wielkie komisje, których praktyczne wyniki prac okazywały się na ogół mierne. Inaczej było w Stanach Zjednoczonych, gdzie dwie kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /4 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma administracji przed I wojną światową i jej następstwa

  Administracja podlegała od lat osiemdziesiątych XIX w. dalszym stałym przeobrażeniom, które dostosowywały ją do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, politycznych i technicznych. Przeobrażenia te miały po części charakter odmienny od dotychczasowego [36], odbywały się bowiem w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja wobec warunków pracy i materialnego poziomu życia ludności

  Warunki pracy w przedsiębiorstwach prywatnych stawały się przedmiotem zainteresowania władzy państwowej już w poprzednim okresie. Pod wpływem walki robotników, a także ruchów filantropijnych, ograniczano najpierw najbardziej rażące formy kapitalistycznego wyzysku: możliwość zatrudniania dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia w dziedzinie ekonomiki

  W wyniku procesu koncentracji i centralizacji kapitału w ostatnich dziesiątkach lat XIX w. doszło do przeobrażenia się kapitalizmu wolnokonkurencyj-uego w, jak go często określano, kapitalizm monopolistyczny. Duży wpływ wywarł na to zjawisko kryzys 1873 r., który po raz pierwszy wybuchł prawie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a postęp techniki biurowej

  Techniczne wyposażenie administracji klasycznej nie różniło się wiele od wyposażenia administracji w. Oświecenia [11]. Jedyną poważniejszą nowością w tej dziedzinie był telegraf. Pewne znaczenie miało też wprowadzanie od lat trzydziestych XIX w. stalówek, wypierających tradycyjne gęsie pióra...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /7 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia stosunków społecznych

  Od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. dokonywały się poważni’ przeobrażenia w układzie sił społecznych państw kapitalistycznych. Udział wielkoprzemysłowej klasy robotniczej w całym społeczeństwie tylko początkowo rósł, następnie bowiem wzrost ten uległ zahamowaniu. Po II wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację

  Administrowanie opiera się też coraz bardziej na osingiiivtmch nie tylko techniki i nauk technicznych, lecz także nauk społecznych, w tym nauk administracyjnych, z teorią organizacji i kierowania, zwanej też, na czele. Za twórców teorii organizacji i kierowania uważa się powszechnie działających na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /12 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia ustroju politycznego

  Ustrój polityczny państw kapitalistycznych uległ w ciągu ostatniego stulecia poważnym przeobrażeniom. Podstawowym ideologicznym czynnikiem tych przeobrażeń było szerzenie się i umacnianie idei demokratycznych. Pewną rolę odegrała pod tym względem Komuna paryska 1871 roku. Niezależnie od tego, że...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /13 215

  praca w formacie txt

Do góry