Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie krajów demokracji ludowej po II wojnie światowej

  Po II wojnie światowej w Europie środkowej i południowo-wschodniej do szło do powstania całego bloku państw ściśle związanych z ZSRR, określanych najpierw jako demokracje ludowe - demokracja ludowa miała być formą państwu pośrednią między demokracją burżuazyjną a dyktaturą proletariatu [60]...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /7 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia systemu kontroli administracji

  Przeobrażenia prawa administracyjnego obejmowały też przeobrażenia syste mu kontroli administracji. Państwa bloku radzieckiego zaczęły w szczególności odrzucać po kilku latach jedną z klasycznych instytucji kontrolnych, mianowicie sądownictwo administracyjne. Nawet tam, gdzie po wojnie sądownictwo to...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /8 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie podstaw ustrojowych „państwa nowego typu”

  Zasady działania państwa nowego typu po raz pierwszy zostały sformułowane w konstytucji RFSRR z 1918 r., a następnie w konstytucji ZSRR z 1924 roku. Podstawą aparatu radzieckiego był hierarchiczny system rad delegatów robotniczych i chłopskich, potem rad delegatów ludu pracującego - od rad szczebla...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /18 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia nauk administracyjnych

  Nauki administracyjne, do których od XIX w. zaliczyć trzeba przede wszystkim naukę prawa administracyjnego, naukę administracji oraz naukę organizacji [por. 6, 23, 24, 46, 56], formowały się również i rozwijały w krajach realnego socjalizmu. Ich rozwój przebiegał w dużej mierze w sposób inny niż w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /9 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem kontynuacji dawnych instytucji administracyjnych

  Większość państw bloku radzieckiego nawiązywała początkowo, jak by In o tym mowa, do dawniejszych rozwiązań polityczno-ustrojowych. Instytucji' ukształtowane w poprzedniej formacji musiały odebrać jes/eze większą rolę w dziedzinie administracji. Wyjątek stanowiła Jugosławia. Na Węgrzech, w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /13 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia prawa administracyjnego i jego nauki

  W związku z rozszerzeniem zadań administracji, od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. zmieniło się dość poważnie także prawo administracyj' ne. Z początkiem interesującego nas obecnie okresu doszło na kontynencie europejskim do ostatecznego skrystalizowania klasycznego prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /12 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny i przygotowanie zawodowe urzędników państwowych

  W XIX w. pomiędzy poszczególnymi krajami występowały dość znaczne różnice w zakresie statusu urzędników państwowych [12, 35]. W XX w. doszło do poważnej niwelacji tych różnic. Z jednej strony, w Niemczech osłabiano silne dotąd gwarancje stabilności stosunku służbowego. Z drugiej strony, we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /9 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy interesów a aparat administracyjny

  Obok omawianych już przeobrażeń administracji centralni'], polegających mi umocnieniu aparatu pomocniczego szefa rządu i ministrów, na uelastycznieniu struktur czy też na powiększaniu liczby ministerstw, trzeba zwrócić uwagę na wzrost udziału grup interesów w administim.

  Mechanizmu funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia podziału terytorialno - administracyjnego

  Jednym z podstawowych problemów administracji, które musiano podejmować w ciągu ostatniego stulecia, był problem podziału terytorialnego. Wiek XIX pozostawił po sobie dwa systemy podziału: podział typu historycznego, znany nam ze Skandynawii, Węgier, Anglii i Stanów Zjednoczonych, oraz podział j typu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia administracji terytorialnej

  W ciągu XX w. doszło wszędzie do poważnych przeobrażeń w administracji terytorialnej. Poza omówionymi już zmianami podziału terytorialnego i wynikającymi z nich zmianami organizacyjnymi, rzadko dochodziło w tej dziedzinie do gruntown i ej szych jednorazowych reform.

  Najpoważniejszą jednorazową...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 982

  praca w formacie txt

Do góry