WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Kto i w jaki sposób może być wybrany na prezydenta RP?

   

  Kandydatem może zostać obywatel polski, korzystający w pełni z praw wyborczych który ukończył 35 lat i zgłoszony jest przez co najmniej 100tys. obywateli.

  Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje ustawa?

   

  Prawo wniesienia projektu ustawy mają:

  grupa co najmniej 15 posłów, tworzących koło poselskie

  Senat

  rząd

  prezydent

  grupa co najmniej 100tys. obywateli

  Projekt trafia do marszałka sejmu następnie Sejm pracuje nad ustawa w trzech czytaniach, W czasie pierwszego zgłasza się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie administracja publiczna

   

  Administracja publiczna – tworzą ją wszystkie instytucje i urzędy, których zadaniem jest bezpośrednie, praktyczne zarządzanie różnymi dziedzinami życia społecznego. W Polsce administrację publiczną dzielimy na rządową i samorządową.

  Administracja rządowa ma dwa poziomy: centralny (rząd) i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się administracja rządowa?

   

  Zespolona (ogólna), podlega bezpośrednio premierowi:

  wojewoda

  urząd wojewódzki

  Niezespolona (specjalna), podlega odpowiednim ministrom:

  izby skarbowe

  administracja wojskowa (sztaby, komendy uzupełnień)

  urzędy celne

  urzędy statystyczne

  urzędy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ustrój polityczny państwa polskiego zawarty w konstytucji

   

  Państwo polskie jest republiką, czyli rzeczpospolitą, wspólną sprawą obywateli. Podstawowe kwestie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w konstytucji. Określa ona Polskę jako demokratyczne państwo, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej (władza suwerenna należy do ludu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw społeczny i ekonomiczny ustrój w RP

   

  Konstytucja określa społeczne podstawy istnienia RP. Stwierdza, że podstawą społeczności jest rodzina, oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Państwo zobowiązuje się w ten sposób do ochrony rodziny i opieki nad macierzyństwem i rodzicielstwem.

  Drugim filarem ustroju polskiego, a zarazem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj stosunek państwa polskiego do Kościoła

   

  Podstawą stosunków wyznaniowych w Polsce jest zasada tolerancji, równouprawnienia wyznań i współpracy między państwem a Kościołami.

  Dlatego konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a za razem zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ granice społecznej tolerancji

   

  Tolerancja nie oznacza bynajmniej pochwały swobody, nie mającej granic samowoli. Również tolerancja ma swoje granice. Mogą określać je na przykład normy prawne jak konstytucja (gwarantująca wolność tworzenia zrzeszeń i fundacji, ale zakazująca równocześnie istnienia organizacji odwołujących się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem służby społecznej?

   

  Celem służby społecznej jest indywidualny, konkretny człowiek oraz społeczeństwo jako całość. Istota służby tej jest realizacja celów zbiorowych, warunkiem jej skuteczności jest umiejętność działania z innymi, bowiem służba społeczna wymaga umiejętności grania członka pewnej całości...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest odwaga cywilna?

   

  Odwaga cywilna – świadome przełamanie strachu i przeciwstawienie się sytuacji groźnej, w imię wartości osobistych czy społecznych. Obywatel demokratycznego państwa stale poddawany jest presji propagandy politycznej, mediów, reklamy.

  Obrona w takich przypadkach wymaga dużej odwagi i niezależności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry