WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Podaj definicję społeczności

  Społeczność - połączony ze sobą więziami zbiór należący do danego środowiska społecznego lub zawodowego, zbiorowość osób związanych ze sobą na przykład wspólnym terenem zamieszkania (społeczność lokalna), sposobem wzajemnej komunikacji (społeczność użytkowników Internetu) lub wyznawanymi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się oportunizm?

  Oportunizm - to postawa moralna człowieka  polegająca na postępowaniu adekwatnym do zaistniałej sytuacji, warunków (często politycznych lub społecznych), mającym na celu uzyskanie pewnych korzyści. Wiąże się to jednoznacznie z brakiem pewnych niezmiennych zasad, wg których postępowałoby się w życiu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień funkcje rodziny, omów jedną z nich

  Rodzina w ujęciu socjologicznym jest definiowana jako zbiorowość o charakterze podstawowym, obecna we wszystkich znanych kulturach i typach społeczeństw. W jej skład zaliczamy dwoje ludzi związanych węzłem małżeńskim oraz ich dzieci (naturalnych lub przybranych), a także ich krewnych. 

  Funkcje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje czasopism

  Czasopismo - publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szafę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza konformizm i nonkonformizm społeczny?

  Konformizm społeczny - to zjawisko wywierania nacisku przez grupę na jej członków, by dostosowali się oni do obowiązujących norm zachowania; grupa może stosować wobec jednostki wiele sankcji.

  Nonkonformizm – odporność jednostki na naciski i wpływy grupy.

  Przedkładanie własnego odmiennego zdania nad...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest UKD?

  UKD - Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - jest modyfikacją KDD (Klasyfikacja Dziesiętna Deweya) dokonaną przez dwóch prawników belgijskich: Paula Otleta i Henriego La Fontaine’a w latach 1897-1905.

  Twórcy UKD przejęli bez zasadniczych zmian schemat KDD, natomiast znacznie rozbudowali poddziały pomocnicze i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ISBN?

  Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number ) – niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki.

  System ISBN został utworzony w Wielkiej Brytanii w 1966 r. (został wtedy nazwany Standardowym Numerowaniem Książek - Standard Book Numbering, SBN) i przyjęty jako...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest stereotyp?

  Stereotyp - funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup społecznych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem.

  Najczęściej stereotypy budowane są w odniesieniu do grup etnicznych (np...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje więzi, scharakteryzuj jedną z nich

  Więź społeczna to ogół stosunków, relacji i zależności wiążących jednostkę z grupą, zbiorowością. Więź łącząca jednostki w grupy opiera się przede wszystkim na świadomości przynależności do grupy, wspólnocie wartości i interesów, przekładaniu interesów grupy nad swoje własne, identyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień formy zbiorowości, scharakteryzuj jedną z nich

  Zbiorowość społeczna w socjologii jest to zbiór osób, zajmujących w danym czasie, trwale lub nie, daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i pojawiać mogą się stosunki społeczne.

  W przypadku gdy w danej zbiorowości społecznej wytwarza się struktura społeczna, a jej członkowie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt

Do góry