WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się pokrewieństwo w linii prostej?

  Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, czyli rodziców, dziadków itd. oraz linię zstępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków itd. Obliczanie stopni pokrewieństwa w tej linii jest łatwe.

  Ojciec i syn są spokrewnieni w I stopniu linii prostej (liczy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są / będą / byli dla Ciebie wstępni?

  Pojęcie używane w prawie oraz genealogii, oznaczające każdego przodka danej osoby: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię), prapradziadków itd.

  Stosunek faktyczny pomiędzy daną osobą a jej wstępnym polega na tym, że ta pierwsza pochodzi od tego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mogą być przyczyny i skutki uzależnień?

  Przyczyny: medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne.

  Skutki: fizyczne, psychologiczne, pedagogiczne, społeczne.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są instytucje społeczne, podaj ich rodzaje

  Pojecie instytucji społecznej odnosi się do osób lub grup osób, które wyłaniają się ze zbiorowości i są wyposażone w odpowiednie atrybuty, które pozwalają na zaspakajanie potrzeb tej zbiorowości. Stanowi realizację takich wartości, jak wolność i podmiotowość człowieka; realizowana jest poprzez...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są / będą / byli dla Ciebie zstępni?

  Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej (dzieci, wnuki, prawnuki ). Podobnie jak w przypadku wstępnych, zstępni są zbiorczym określeniem i należy go używać do wszystkich potomków (chyba, że ponownie, ustawa ogranicza to do określonej grupy zstępnych).

  Do zstępnych zalicza się:

  - naturalnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień warunki i zalety dobrego i skutecznego porozumiewania się

  § gotowość do aktywnego wysłuchania się nawzajem

  § zainteresowanie opiniami innych - ciekawość tego, co inni myślą i mają do powiedzenia

  § otwartość - zdolność „mówienia wprost”

  § zaufanie - gotowość do podejmowania ryzyka szczerości

  § wyrażanie autentycznych opinii (pozytywnych i negatywnych)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje potrzeb Maslowe’a

  1) Fizjologiczne - są one od siebie izolowane, mają swą określoną lokalizację w ciele. Zalicza się do nich potrzeby: pożywienia, snu, pragnienia, aktywności, seksualne. Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest koicja, kto może ją zawrzeć?

  Rodzaj stosunku genealogicznego zachodzącego pomiędzy dwiema osobami płci przeciwnej, a przejawiającego się w związku, którego celem jest spłodzenie i wydanie na świat potomstwa.

  Koicja może przybrać formę małżeństwa, ale inne związki (niemałżeńskie) zawarte w takim celu lub posiadające wspólne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję i cechy społeczeństwa

  Społeczeństwo - duża zbiorowość społeczna, zamieszkującą dane terytorium, posiadająca wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych struktur społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy zachowań konformistycznych, omów jeden z nich

  Istnieją trzy typy zachowań konformistycznych:

  1. Uleganie - wynika z chęci uzyskania nagrody lub uniknięcia kary. Jest to zachowanie nietrwałe i powierzchowne, bo przy cofnięciu nagrody lub kary człowiek powraca do poprzedniego zachowania. Podstawą ulegania jest władza, jaką dysponuje osoba lub...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt

Do góry