WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się pokrewieństwo w linii bocznej?

  Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie itd.). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia czyli rodzeństwo. Wuj i bratanek to pokrewieństwo III stopnia w linii bocznej.

  Liczy się zgodnie z ogólną zasadą narodziny wuja, jego brata i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż wady i zalety kultury popularnej (masowej)

  Zaletą jest to, że dociera do środowisk, których uczestnictwo w tzw. kulturze wyższej jest nieosiągalne.

  Wadami zaś niski poziom treści, komercjalizacja, oraz to, że zmusza ona do jednakowego myślenia i szufladkuje wszystkich odbiorców. Niektórym ludziom trudno odnaleźć się w gąszczu mediów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij, czy istnienie subkultur jest zagrożeniem dla ładu publicznego?

  Subkultura nie jest patologią społeczną, gdyż określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium np. zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego itp.

  Natomiast mylne określanie subkultury patologią społeczną, którą jest odchylenie od reguł działania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega konflikt norm?

  Sytuacja, w której istnieje rozbieżność między normami idealnymi a normami zachowania, często ma to miejsce w przypadku używania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, zachowań seksualnych, spraw majątkowych.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki decydują o kształtowaniu się narodów?

  Sposoby kształtowania się narodów były niezwykle zróżnicowane zależnie od okoliczności historycznych i tzw. proces narodotwórczy nie przebiegał według żadnego jednolitego wzoru: inaczej tam, gdzie jego ramami było państwo, inaczej zaś tam, gdzie był pozbawiony oparcia w państwie, inaczej tam, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów przyczyny i skutki przynależności do subkultur

  Przyczyny to typowe korzyści psychospołeczne, a możliwość samorealizacji, autentycznego, rzeczywistego działania, działania zakorzenionego w pewnej wspólnocie, poczucie bezpieczeństwa, tożsamości z grupą, przynależności do niej, "nie jest się już samo tym i wyobcowanym", grupa daje poczucie pewności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się rodzina z filiacji od rodziny z koicji?

  Relacje rodzinne można podzielić na relacje proste, wynikające z jednej filiacji (rodzice-dzieci) bądź jednej koicji (między małżonkami; ewentualnie między rodzicami nieślubnego dziecka), oraz relacje złożone z dwóch lub więcej filiacji i koicji, np. probanta z dziadkiem dzielą dwie filiacje, a ze...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób można rozpoznać czy dana grupa jest sektą?

  - Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe). 

  - Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem. 

  - W grupie znajdziesz wszystko, czego do tej pory na próżno szukałeś. 

  - Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru, lub...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest anomia?

  Oznacza pewnego rodzaju stan niepewności w systemie aksjonormatywnym spowodowany najczęściej jego transformacją.

  Społeczeństwo w stanie anomii nie potrafi wytworzyć spójnego systemu norm i wartości, który stanowiłby dla jednostek klarowne wytyczne działań.

  Jednostka egzystująca w takim...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozpoznać, że dana osoba ma kontakt z sektą?

  Zmiana diety, zmiana stylu ubierania, zmiana przyzwyczajeń, zmiana aspektów religijnych, zmiana starych zwyczajów i zachowań.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /141

  praca w formacie txt

Do góry