WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega suwerenność wewnętrzna i zewnętrzna państwa?

  Suwerenność wewnętrzna polega na tym, że władza sama może decydować o zakresie swojego działania.

  Władza państwowa jest niezależna od organizacji działających na terytorium państwa, jak na przykład organizacje pozarządowe, krajowe organizacje związków zawodowych, Kościoła.

  Suwerenność...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Autorytaryzm

  System rządów bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na armii. Szczególnie rozpowszechniony w Europie w pierwszej połowie XX wieku, powstawał najczęściej wskutek nieefektywnego funkcjonowania systemów demokratycznych.

  W przeciwieństwie do systemów totalitarnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień 6 doktryn współczesnego świata, scharakteryzuj jedną z nich

  Doktryny polityczne zwykle wskazują metody realizacji celów i poglądów związanych ze społeczeństwem i państwem. We współczesnym świecie mamy do czynienia z wieloma doktrynami politycznymi, ich klasyfikacja przedstawia się następująco: 

  Doktryny rewolucyjne związane są z propagowaniem zmian w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest państwo?

  Państwo - jest przymusową organizacją, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega czynne i bierne prawo wyborcze?

  Prawo wyborcze czynne - oznacza uprawnienie do udziału w głosowaniu

  Prawo wyborcze bierne - zdolność do tego, by móc zostać wybranym

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega kolegialność i konwencyjność urzędów w Atenach?

  Kolegialność - zasada organizacyjna w procesie podejmowania decyzji przez ciała zbiorowe w organizacjach społecznych lub w wieloosobowych organach państwa. Działające zgodnie z zasadą kolegialności ciało zbiorowe (np. kolegium zarządu, komitetu) podejmuje decyzje, odpowiednią ilością głosów, w formie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Lobbing

  To elitarna, a zarazem najbardziej skomplikowana wersja public relations. By móc wpływać na decydentów i proces legislacyjny, trzeba być idealnym dyplomatą, specjalistą PR, doradcą, rzecznikiem i taktykiem w jednej osobie.

  Lobbing to także rzemiosło - aby odnosić sukcesy "w branży", należy poznać wiele...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest Lobbysta

  To „rzemieślnik pracy” .Na dzień pracy "rzeczników interesów" składa się monitoring procesów legislacyjno-decyzyjnych, prognozowanie zmian politycznych, społecznych i gospodarczych, zajmują się również doradztwem i wyborem najbardziej korzystnych rozwiązań.

  Wszystkie ich działania sprowadzają się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kosmopolityzm?

  Kosmopolityzm jest postawą wskazująca na osobę, która akceptuje warunki we wszystkich państwach świata i wszędzie czuje się dobrze. Jednocześnie postawa ta prowadzi do zaniku patriotyzmu

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest szowinizm?

  Szowinizm skrajny nacjonalizm, wyrażony przeciw innym nacjom. Może oznaczać nienawiść do innych narodów lub postrzeganie ich przez pryzmat jedynie złych cech.

  Szowinista nie dostrzega wad własnego narodu.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt

Do góry