WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Omów krótko rolę liberum veto w polskich tradycjach demokratycznych

  Budowanie demokracji szlacheckiej rozpoczęło się od przywilejów szlacheckich. Formowanie się ustroju demokracji szlacheckiej zakończyło się w 1505 r kiedy to na Sejmie Walnym ogłoszono konstytucje nihie novi- „nic o nas, bez nas nic”, nic nowego nie może wprowadzić król bez zgody szlachty.

  Wprowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega konfederacja państwa?

  Konfederacja – grupa utworzona przez partię, państwa albo miasta dla osiągnięcia określonych celów. Taka forma stowarzyszenia zakłada zachowanie pełnej równości.

  Konfederacja państw czyli związek kilku państw, które ograniczyły część swej suwerenności na rzecz wspólnej polityki. 

  Konfederacja...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest terytorium państwa?

  Terytorium państwowe - część powierzchni Ziemi należąca do określonego państwa, ograniczona wytyczoną granica państwową.

  Terytorium obejmuje zarówno ląd (z wodami wewnętrznymi), jak i przybrzeżne wody terytorialne wraz z przestrzenią położoną pod powierzchnią i nad powierzchnią lądu i wody.

  W...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj różnice między public relations a reklamą

  Reklama jako część strategii sprzedaży i instrument jej urzeczywistniania, ma wzbudzić zaufanie do produktu, ukierunkować zachowania nabywców i w efekcie prowadzić do wzrostu obrotów i zysków.

  W przypadku Public Relations (PR) nadawca komunikatu marketingowego nie kontroluje w pełni jego treści. To...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu tworzy się próg wyborczy?

  Próg wyborczy zwany również klauzurą zaporową jest to minimalny procent poparcia wyborców uprawniający komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów.

  Najważniejszym z celów wprowadzenia progu wyborczego do ordynacji wyborczej jest uniemożliwienie uzyskania mandatów przez ugrupowania marginalne, a...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Totalitaryzm

  (dawniej totalizm) Charakterystyczny dla XX-wiecznym reżimów dyktatorskich system rządu dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologia państwowej, terroru tajnych służb, akcji monopolowych i masowej monopartii. 

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i komunalne moją obywatele Rzeczpospolitej Polskiej?

  1) prawo do własności i dziedziczenia oraz ochrony innych praw majątkowych. Własność może być ograniczona jedynie w drodze ustawy 

  2) wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Obowiązek pracy nałożyć może tylko ustawa. Konstytucja zakazuje stałego zatrudniania nieletnich...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest obywatelstwo?

  Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osoba fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki.

  Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności sposobów jego nabycia i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Indoktrynacja

  Proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań.

  Określenie to stosowane jest na przykład w odniesieniu do działań systemu państwowego w krajach totalitarnych, czasem innych w sensie negatywnym (np. przez otoczenie i rodziców wpajanie "jedynej słusznej"...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów funkcje wewnętrzne i zewnętrzne państwa

  Działalność państwa w określonym wymiarze życia społeczeństwa, określa się mianem funkcji państwa. Każde ze współczesnych państw wypełnia funkcję zewnętrzną i wewnętrzną.

  *Funkcja zewnętrza*

  Związana jest z prowadzeniem polityki zagranicznej i z utrzymywaniem kontaktów i stosunków...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /3 766

  praca w formacie txt

Do góry