WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Omów zasady wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

  Prezydent, który zgodnie z powołanymi przepisami jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

  Zasady wyboru Prezydenta określone zostały na gruncie Konstytucji głównie w art.. 127, natomiast ich bardziej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów genezę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczpospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stoi na czele aktów prawnych w Polsce. Zasada ta wiąże się z koniecznością zgodności wszystkich pozostałych aktów prawnych z ustawą zasadniczą. Oznacza to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów uprawnienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

  - podpisuje ustawy, które uchwalane są przez Sejm i Senat, ma też prawo skierowania ich do Trybunału Konstytucyjnego albo z powrotem do Sejmu (jest to tzw. weto, wówczas ustawa musi być ponownie uchwalona większością 3/5 głosów)

  - ratyfikuje (jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień trzy dowolne zasady ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej i omów je

  Zasada:

  1) demokratycznego Państwa prawa

  2) unitarnej formy państwa

  3) zwierzchniej władzy narodu

  4) trójpodziału władzy

  5) pluralizm polityczny

  6) republikańska forma rządu

  Zasada suwerenności narodu 

  Zasada ta jest podstawą państwa demokratycznego. Zgodnie z nią najwyższym źródłem władzy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /4 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zadania Zgromadzenia Narodowego

  Zgromadzenie Narodowe to łączne posiedzenie obu izb parlamentarnych: Sejmu i Senatu. Parlamentarzyści podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego są sobie równi (brak rozróżnienia na Posłów i Senatorów). Nie ma ono określonego trybu prac, jest zwoływane do wypełnienia którejś z kompetencji określonych w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kompetencje Prezesa Rady Ministrów

  Kompetencje organizacyjne 

  • reprezentuje Radę Ministrów 

  • kieruje jej pracami 

  • zwołuje posiedzenia 

  • ustala porządek obrad 

  • przewodniczy posiedzeniom 

  Kompetencje merytoryczne 

  • kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów 

  • ponosi odpowiedzialność polityczną 

  • decyduje o składzie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mogą być przyczyny zjawiska że w krajach w których przywrócono demokracje, społeczeństwo nie zawsze się w nią angażuje?

  Władza, która nie liczy się z obywatelem, nie tylko traci wiarygodność, ale podważa fundamenty samej demokracji rozumianej jako „władza ludu”, zaprzepaszcza ideę władzy stanowiącej emanację społeczeństwa.

  Państwo zarządzane przez taką władzę staje się jedynie marionetką prawdziwej demokracji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów podstawowe zasady nabycia obywatelstwa

  Do podstawowych sposobów nabywania obywatelstwa należy urodzenie – z samego faktu przyjścia na świat jednostka staje się obywatelem państwa. Sposób ten nazywany pierwotnym nabyciem obywatelstwa.

  Obywatelstwo można nabyć poprzez:

  - zasadę krwi (dziecko nabywa obywatelstwo, które posiadają jego rodzice...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są apatrydzi?

  Apatrydzi - osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /66

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień teorie genezy państwa i omów jedna z nich

  Geneza państwa - ściśle określony zespół przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do powstania nowego państwa na świecie.

  Od czasu pojawienia się na arenie dziejów pierwszych państw rządzący starali się uzasadnić poddanym swoje prawo do rządzenia. Tak powstały pierwsze teorie pochodzenia państwa. W...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /6 287

  praca w formacie txt

Do góry