WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Szczegółowe kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.

  Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 

  1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Rady Europejskiej

  -wytycza główne kierunki polityki UE

  -ustala priorytety polityki 

  -rozwiązuje problemy sporne, którym nie podołała Rada Ministrów

  -rozstrzyga problemy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania prokuratury

  Podstawowym zadaniem prokuratury jest gromadzenie dowodów zbieranych przez organa ścigania oraz ewentualnie zwykłych obywateli, przygotowywanie na ich podstawie aktów oskarżenia, kierowanie tych aktów do sądów i następnie reprezentowanie państwa w sprawach sądowych, które te akty rozpatrują.

  Prokuratura...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma prawna i jej budowa

  Norma prawna może być regułą nakazującą, zakazującą bądź upoważniają do określonego postępowania. Jest ona regułą o charakterze ogólnym i skierowana do konkretnej osoby, lecz zawsze do pewnego kręgu adresatów. 

  Budowa normy prawnej:

  - Hipoteza- jest to część normy określająca krąg...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa stosunku prawnego

  Stosunek prawny to stosunek społeczny regulowany przez normy prawne, którego uczestnicy występują jako podmioty praw i obowiązków.

  W każdym stosunku prawnym wyróżniamy cztery następujące elementy:

  - podmioty, między którymi stosunek prawny zachodzi ( mogą być nimi ludzie, zależne od rodzaju stosunku...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto pełni nadzór nad organami samorządowymi?

  Referendum gminne, rada gminy, zarząd gminy, rada powiatu, zarząd powiatu, sejmik wojewódzki, zarząd województwa.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja jako ustawa zasadnicza

  Konstytucja jest to ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną. Określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa.

  Unormowany jest w niej zarys struktur organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów i wreszcie prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie dla samorządów terytorialnych ma aktywność obywateli?

  Moim zdaniem bardzo duże, ponieważ każdy obywatel powinien brać aktywny udział w życiu całego społeczeństwa, być wyczulony na wszelkie kłamstwa i fałszywe zachowania osób sprawujących władzę i piastujących urzędy, a wtedy z pewnością nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej.

  Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie kultury i oświaty oraz w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

  Samorząd terytorialny można wyjaśnić jako system organów lokalnych. W tym znaczeniu to zbiór elementów zaleŜnych od siebie oraz zachodzące między nimi powiązania.

  Samorząd terytorialny obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie określonej jednostki podziału terytorialnego. To forma organizacji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów funkcje mediów

  Do Funkcji mediów zaliczamy funkcje : Informacyjne , Interpretujące , Kulturowe

  Informacja 

  • dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie 

  • wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej

  • ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju 

  Korelacja 

  • wyjaśnianie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt

Do góry