WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się państwo narodowe?

   

  Z pojęciem narodu wiąże się idea państwa narodowego czyli takiego , które gwarantuje ochronę bezpieczeństwa, kultury, ekonomicznych szans rozwoju.

  Takie państwo zobowiązane jest wypełniać coś co bywa nazywane interesem narodu. Prawo do ochrony własnych własnych interesów uważamy za rzecz...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie pokolenie

   

  Pokolenie to zbiorowość ludzi urodzonych mniej więcej w tym samym czasie, mających też mniej więcej te same doświadczenia, problemy, oczekiwania wobec życia. Niektóre z tych doświadczeń, takie chociażby jak wojna, wpływają na całe życie człowieka – dla tzw. pokolenia kolumbów, warszawskiej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są zorganizowane i jak funkcjonują formalne grupy społeczne?

   

  Duże grupy społeczne w porównaniu z małymi mają z reguły bardziej rozbudowane organizacje, sformalizowany charakter, wyraźne granice i względnie sztywną strukturę ról. Ich funkcjonowanie określa jakiś regulamin lub status, a czasem nawet ustawy przyjęte przez parlament.

  Grupą formalną jest klasa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiegają konflikty między grupami

   

  Konflikt jest ceną, którą płacimy za naszą wolność. W utopijnych projektach rzekomo idealnego społeczeństwa, wolnego od konfliktów, nie ma miejsca na ludzką wolność i spontaniczność. Państwo stara się zapobiegać konfliktom, które mogłyby zdestabilizować ład w państwie, ale konflikty...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki przyczyny oraz formy mogą mieć konflikty i protesty społeczne

   

  PRZYCZYNY: poczucie niesprawiedliwości wynikłe ze znaczących dysproporcji bogactwa, władzy, prestiżu. Konieczność (z woli ludzi) rozwiązania problemu, który wymaga zmiany części a nawet całości porządku politycznego.

  FORMY:

  konflikt społeczny

  ruch społeczny

  masowe...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: myślenie grupowe i stereotyp. Jakie negatywne skutki mogą spowodować w życiu społeczeństw

   

  Myślenie grupowe - grupa zamknięta w sobie, nietolerująca odmienności we własnych szeregach, zaczyna błędnie postrzegać rzeczywistość i podejmować wobec niej nieadekwatne działania. Wzrasta poczucie bezpieczeństwa, bezkarności i siły, bagatelizowane są wszelkie sygnały ostrzegawcze. Grupa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest struktura małych grup społecznych?

   

  Małe grupy są jakby odrębnym teatrem, w którym świat zewnętrzny zostaje niejako wzięty w nawias. Dlatego też swoje miejsce w grupie jej członkowie zawdzięczają bardziej swoim osobistym cechom niż formalnym czynnikom statusu, takim jak wykształcenie czy dochód.

  Podobnie jest z przywództwem, nie ma...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest tolerancja?

   

  Tolerancja to umiejętność współżycia z tymi, którzy wydają nam sie raczej niesympatyczni i głoszą poglądy, które uważamy za błędne czy wręcz głupie.

  Wcale nie musimy darzyć wszystkich ludzi wielką sympatią, czy też podzielać ich poglądów, ale nie znaczy to bynajmniej, że tych, którzy je...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje społeczne spełnia rodzina?

   

  Rodzinę łączą więzy naturalne, ale w istocie mają one bardzo złożony charakter. Ma ona także różnorakie funkcje społeczne:

  funkcja prokreacyjna (dostarcza nowych członków społeczeństwu)

  funkcja socjalizacyjna (przysposabianie do życia nowych członków społeczeństwa)

  funkcja...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia obywatelstwo i naród

   

  OBYWATELSTWO to stosunek prawny łączący jednostkę z państwem. Każde państwo ustala swoje zasady nabywania obywatelstwa. Obowiązują dwie podstawowe drogi uzyskania obywatelstwa: prawo ziemi (decyduje miejsce urodzenia), prawo krwi (decyduje obywatelstwo rodziców). W Polsce stosuje się tę drugą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt

Do góry