WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie związek zawodowy. Do czego organizacje związkowe mają prawo, jakie mają obszary zainteresowań i w jaki sposób realizują swoje interesy?

   

  Związek zawodowy - organizacja zrzeszająca pracowników, stawiająca sobie za cel ochronę ich interesów. W negocjacjach z pracodawcami związki zawodowe starają się zapewnić swoim członkom jak najlepsze warunki pracy i jak najwyższe płace. Ostatecznymi środkami nacisku, jakie mogą zastosować...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia organizacja pozarządowa i stowarzyszenie

   

  Organizacje pozarządowe - organizacje niezwiązane z żadną władzą państwową i nie korzystające z rządowej pomocy finansowej. Wiele z nich zajmuje się ochroną praw człowieka w różnych krajach ( Komitety Helsińskie), działaniami na rzecz uwolnienia więźniów politycznych (Amnesty...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się stowarzyszenie?

   

  Wszystkie niemal stowarzyszenia mają dość podobny cykl rozwoju.

  Początkowo opierają się w znacznym stopniu na aktywności wszystkich jego członków. Panuje w nich atmosfera entuzjazmu czy choćby ciekawości, więzy są bardzo emocjonalne, zaś identyfikacje głębokie.

  Z czasem gdy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi o wolności jednostek w społeczeństwie obywatelskim?

   

  Członkowie społeczeństwa obywatelskiego to jednostki z natury swej wolne, które stosownie do swoich potrzeb same tworzą siec wzajemnych zależności, taka wolna aktywność musi jednak mieć dwie podstawy.

  niezależność ekonomiczna

  podstawowa więź etyczna

  Trudno wyobrazić sobie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co składa się na bycie obywatelem?

   

  Z prawnego punktu widzenia obywatel to ktoś mający obywatelstwo danego państwa, a więc związany z nim formalną więzi, z której wynikają zarówno jego uprawnienia jak i obowiązki. Często jednak obywatelem nazywamy kogoś, kto nie ogranicza się jedynie do realizacji swoich własnych celów, ale także...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj cechy społeczeństwa obywatelskiego

   

  Społeczeństwo obywatelskie jest struktura złożoną, pluralistyczną. Odzwierciedla bogactwo ludzkich dążeń, idei, zainteresowań, sfer życia. Partie polityczne dążą do przejęcia władzy w państwie, inne organizacje nastawione są na cele cząstkowe, jak na przykład pomoc dzieciom chorym, jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego społeczeństwo to więcej niż rodzina?

   

  Społeczeństwo obywatelskie jest przeciwieństwem społeczeństwa opartego na więzach pierwotnych, gdzie zobowiązania wobec poszczególnych osób zależą od przynależności do tej samej wielkiej rodziny, plenienia lub klanu.

  W społeczeństwie obywatelskim kryterium udziału to zamieszkiwanie danego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstało społeczeństwo obywatelskie w krajach komunistycznych?

   

  Powstanie społeczeństwa obywatelskiego w krajach komunistycznych wiązało się z wieloma czynnikami. Najważniejszym z nich było obniżenie poziomu lęku - represje wobec osób kontestujących były w tym czasie znacznie słabsze niż w okresie stalinowskim. Wielu ludzi przestało wierzyć w ideologię...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia ksenofobia, rasizm, kosmopolita

   

  Ksenofobia – niechęć wobec ludzi obcych nie tylko pod względem narodowości, ale też kultury, wyznania czy rasy. Ksenofob nie wie wiele o „obcych”, unika kontaktów z nimi i posługuje się stereotypami.

  Rasizm – jest to szczególna forma ksenofobii, odmawia się w niej ludziom innej rasy pełnego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie przed współczesną Polską stoją problemy i wyzwania

   

  Obecnie Polska jawi się jako kraj znaczących kontrastów. Dotyczy to już samej struktury demograficznej kraju. Społeczeństwo polskie mimo, że w porównaniu z innymi społeczeństwami zachodnimi jest ciągle młode, dość szybko się starzeje.

  W ciągu ostatnich kilku lat znacznie podniosła się średnia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 811

  praca w formacie txt

Do góry