WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Ideologia chadecka

   

  Chrześcijańska demokracja zajmuje osobne miejsce na arenie politycznej, jako że w odróżnieniu od innych stylów politycznego myślenia ma ona swoje bezpośrednie źródło w inspiracji religijnej. Podstawę programu chadecji stanowią idee zawarte w katolickiej nauce społecznej. Kładzie się w niej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia nacjonalistyczna

   

  Od nacjonalizmu jako specyficznej postawy wobec swojego narodu i państwa trzeba odróżnić nacjonalizm jako doktrynę polityczną, czy wręcz ideologię. Jej początków zwykle szuka się w literaturze romantycznej, w której nie tylko mówiono wiele o odmienności kultur narodowych i o znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia faszystowska

   

  Narodził się we Włoszech raczej jako ruch polityczny, którego przywódcą był Benito Mussolini, niż spokojna ideologia. Odrzucał demokrację liberalną, uznając, że osłabia ona państwo i nie pozwala na realizację jego interesów.

  W zamian postulował przywrócenie siły i sprawności państwa w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia liberalna

   

  Dla liberałów najbardziej podstawową wartością jest wolność jednostki. Dążą oni do takiego ukształtowania zasad życia politycznego i gospodarczego, aby w jak najmniejszym stopniu wolność tę ograniczały. W myśli liberalnej uważa się, że jedyną akceptowalną granica wolności jednostki jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia konserwatywna

   

  Konserwatyści uważają, że społeczeństwo podobne jest do organizmu, rozwija się stopniowo i samoistnie, państwo zaś jest efektem jego naturalnego procesu wzrostu, a nie skutkiem zawartej pomiędzy ludźmi umowy. Podstawą życia społecznego nie są jednostki, ale tradycyjne wspólnoty – takie jak...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakimi poglądami charakteryzują się partie od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy?

   

  Prawica opowiada się zwykle za ochroną tradycyjnych wartości, takich jak religia, tradycja, naród i rodzina. Uważa, że celem polityki powinna być realizacja interesu narodowego, który należy przedkładać nad jednostkowe uprawnienia. W sferze gospodarczej popiera gospodarkę wolnorynkową, maksymalne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy kategorie polityków?

   

  polityk okazjonalny (jego udział w polityce ma charakter nieformalny, może na przykład ograniczać się do udziału w dyskusjach politycznych)

  polityk niezawodowy ( w pewnym okresie życia pełni ważne funkcje publiczne, ale swoje aspiracje zawodowe lokuje w innych sferach życia.)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo i jakie są jego typy

   

  Nieposłuszeństwo obywatelskie to kwestionowanie, uznanie za niesprawiedliwej jakiejś normy prawnej, za przekroczeni której władze stosują zwykle przewidziane w prawie kary. Nieposłuszeństwo może być czynne lub bierne. Może wyrażać się podjęciem zabronionych działań, lub odmową wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie kultura polityczna i przedstaw jej cechy

   

  Kultura polityczna to zbiór postaw, wartości i wzorców zachowań uczestników życia publicznego. Opisując kulturę polityczną politolodzy biorą jednak pod uwagę przede wszystkim:

  poziom wiedzy i zainteresowania polityką ze strony obywateli ( element poznawczy)

  to, jak obywatele odnoszą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest władza i jakie pełni funkcje?

   

  Władza to możliwość narzucenia własnej woli komuś innemu – na przykład podjęcie decyzji, która w jakiś sposób dotyczy jego spraw, albo wydanie polecenia, które musi wykonać, choćby nie miał na to wcale ochoty.

  Władza, a szczególnie władza polityczne pełni niezwykle istotne funkcje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt

Do góry