WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Wymień cechy totalitaryzmu. Co jest celem państwa totalitarnego?

   

  Cechy totalitaryzmu:

  - jedna monopolistyczna partia pod kierownictwem dyktatora

  - terrorystyczna kontrola policji, która sprawuje też nadzór nad partią

  - pełny monopol w sferze środków masowego przekazu (cenzura prewencyjna)

  - pełna kontrola partii nad siłami zbrojnymi

  - scentralizowana kontrola...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie consensus

   

  Podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu jest procesem, który umożliwia zaprezentowanie opinii, pomysłów przez wszystkich uczestników zgromadzenia.

  Konsensus nie wymaga od każdego, aby zgadzał się ze wszystkim, natomiast wymaga od grupy wypracowania wspólnego celu i chęci wspólnego rozwiązywania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest rząd mniejszościowy i jakie może rodzić konsekwencje?

   

  Podstawą rządu mniejszościowego jest zbytnie rozdrobnienie i zróżnicowanie partii. Gdy wszystkie partie zdobędą stosunkowo mało miejsc w parlamencie, przeforsowanie jakiegokolwiek projektu ustawy okarze się przedsięwzięciem karkołomnym.

  Trzeba zdobyć przychylność wielu - np kilkunastu - partii, z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest ORDYNACJA WYBORCZA

   

  Prawo określające sposób przeprowadzenia wyborów i obliczania wyników.

  Wyróżniamy dwa podstawowe typy ordynacji: większościową i proporcjonalną

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest KAMPANIA WYBORCZA

   

  Okres przed wyborami, który kandydaci (partie polityczne) wykorzystują na zdobycie poparcia wyborców. Ogłaszają swoje programy, organizują spotkania i wiece, występują w telewizji itp.

  Kampania wyborcza może mieć charakter pozytywny (promowanie własnej partii czy kandydata) albo negatywny (dążenie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj ordynacje wyborcze: proporcjonalną z większościową

   

  ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA - podstawą tej ordynacji jest zasada ''zwycięzca bierze wszystko". Kraj podzielony jest przeważnie na jednomandatowe okręgi. Kandydaci z różnych partii rywalizują ze sobą, ale jedynie ten, kogo wyborcy obdarzą największą liczbą głosów, uzyskuje prawo reprezentowania okręgu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia mandat, mandat wolny, mandat imperatywny, immunitet, klub parlamentarny, hasło parlamentarne, dyscyplina klubowa

   

  Mandat – uzyskane w wyborach prawo do działania w imieniu wyborców i pełnienia funkcji przedstawiciela w parlamencie.

  Mandat wolny – parlamentarzysta nie jest związany żadnymi instrukcjami swoich wyborców, a w swej pracy powinien kierować sie interesami całego narodu. Z posiadaniem mandatu wolnego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalistyczny model państwa

   

  Ma w ostatnich latach wielu zwolenników. Nie jest w istocie rzeczywistym odrębnym modelem ustroju terytorialnego państwa, ale jedynie radykalnie decentralistyczną wersją tradycyjnego modelu państwa, który w sposobie układania relacji między władzą centralną i regionalną zbliża się bardzo do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są koalicja i opozycja, jak funkcjonują? Jakie wyróżniamy ich rodzaje?

   

  Koalicja – porozumienie się kilku osób czy organizacji, mające doprowadzić do realizacji wspólnych dla nich celów. Warunkiem utworzenia koalicji jest przezwyciężenie różnic pomiędzy jej uczestnikami – to, co ich dzieli, musi zostać uznane zamniej istotne od tego co ich łączy.

  W polityce mówimy o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Federalny model państwa

   

  Przeciwieństwo unitaryzmu, tj. dążności do utworzenia hegemonialnego państwa, i centralizmu, tj. dążności do podporządkowania jednemu ośrodkowi władzy. Zakłada on, że władza, i procesy decyzyjne są podejmowane na tyle blisko danych społeczności, na ile jest to możliwe.

  Centralizacji ulegają...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /4 706

  praca w formacie txt

Do góry