WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Jakie organizacje międzynarodowe i za pomocą jakich norm, bronią praw człowieka?

   

  Europejska Konwencja Praw Człowieka ( jest ona traktatem regionalnym, gdyż otwarta jest wyłącznie dla państw członkowskich Rady Europy, do której z kolei mogą należeć tylko kraje demokratyczne. Konwencja jest traktatem, a więc aktem prawnie wiążącym, formułującym wyłącznie prawa i wolności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z jakich powodów i w jaki sposób można ograniczyć w Polsce prawa i wolności?

   

  Można ograniczyć prawa i wolności jedynie ze względu na jeden z następujących powodów:

  bezpieczeństwo państwa

  porządek publiczny

  ochrona środowiska

  ochrona zdrowia

  moralność publiczna

  ochrona wolności i praw innych osób

  aby ograniczyć prawa i wolności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie instytucje państwowe powołano do ochrony praw i wolności człowieka w Polsce i czym się zajmują?

   

  sądy powszechne ( rozpatrują sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego , gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wszyscy obywatele, osoby prawne i prokuratorzy mogą się do tej instytucji zwrócić.)

  Naczelny Sąd Administracyjny (rozpatruje skargi na decyzje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prześledź proces poszukiwania źródeł praw i wolności

   

  Początkowo za podstawę a nawet źródło praw człowieka uznawano naturę człowieka. Jednak niektóre nurty filozofii podważały poznawalność a nawet istnienie jakiejkolwiek natury bytu, a tym samym i natury człowieka. Stąd też współcześnie zwolennicy absolutnych praw człowieka, jako ich podstawę...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie prawa wchodzą w skład praw pozytywnych i negatywnych?

   

  PRAWA POZYTYWNE - tę kategorię tworzą uprawnienia jednostki do uzyskania świadczeń na jej rzecz. Z takich praw socjalnych zatem wynikają roszczenia, nie dotyczące w odróżnieniu od praw politycznych i obywatelskich, mechanizmu ich realizacji i ochrony lecz konkretnego świadczenia. Roszczenie to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj prawa jednostki

   

  - osobiste ( to prawa bezpośrednio dotyczące egzystencji człowieka w aspekcie fizycznym, psychicznym i prawnym, zapewniając mu warunki wszechstronnego rozwoju wolnego od wszelakiej bezprawnej ingerencji zewnętrznej. Ta grupa praw określana jest także mianem praw i wolności indywidualnych).

  - polityczne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie prawa zaliczamy do generacji praw człowieka?

   

  Do praw pierwszej generacji zalicza się prawa obywatelskie i polityczne sformułowane na przełomie XVIII i XIX w. pod wpływem koncepcji liberalnych, a następnie zawarte w szeregu konstytucji oraz Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966r.

  Druga generacja praw powstała pod wpływem koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie: prawa człowieka

   

  Prawa człowieka to prawa i wolności przysługujące każdej jednostce ludzkiej (np. prawo do życia, wolności i własności). Prawa te wynikają z godności ludzkiej i są niezbywalne, istnieją niezależnie od jakiejkolwiek władzy – władza nie może ich nikomu nadać ani odebrać.

  Jednym z podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj materialne i formalne gwarancje praw człowieka

   

  gwarancje materialne (to środki materialne, instytucje i urządzenia potrzebne do realizacji wolności i praw obywatelskich. Gwarancje materialne łączone są z reguły z prawami socjalnymi, ekonomicznymi i kulturalnymi i tylko dla nich mają znaczenie. W istocie są to zasady polityki państwa i nie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj 3 cechy absolutnych praw człowieka

   

  powszechne (oznacza to iż przysługują wszystkim ludziom bez względu na to, na jakim terytorium jakiego państwa przebywają, albowiem przysługują one ludziom nawet wtedy gdy dane państwo praw tych nie uznaje. Treść tych praw jest więc powszechna.)

  niezbywalne ( nikt nie może ich się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt

Do góry