WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Co to oznacza, że władza wykonawcza jest zdecentralizowana?

   

  Oznacza to, że część zadań jakie jest ona zobowiązana wykonać (zapewnienie bezpieczeństwa, dostępu do edukacji) przekierowywana jest instytucjom władzy publicznej wybieranym przez obywateli i instytucjom niezależnym od władzy centralnej.

  Powoływanie w Polsce władzy lokalnej zwanej samorządem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest samorząd i jakie ma najważniejsze cechy?

   

  Samorząd oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Z prawnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie przez państwo wykonywania różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej, zrzeszaniu osób, których dotyczą skutki realizacji tych zadań.

  Najważniejszymi cechami samorządu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie formy może przyjmować działalność obywateli na poziomie lokalnym?

   

  prawo do wyłaniania władz lokalnych i rozstrzygania kwestii lokalnych w drodze referendum

  wyrażania opinii w trakcie konsultacji, których wymagają niektóre ustawy

  prawo do informacji o decyzjach i planowanych działaniach władz samorządowych.

  Kontrola władz...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę spełniają media lokalne?

   

  Lokalne stacje radiowe i telewizyjne pełnia rolę podobna do prasy lokalnej, a ponieważ więcej osób słucha radia i ogląda tv niż regularnie czyta gazetę, można przyjąć, że ich wpływ na opinię lokalna jest znaczący.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są protesty i jakie przybierają formy?

   

  Specyficzna forma aktywności obywatelskiej są protesty dotyczące różnych aspektów polityki lokalnej. Najczęściej przybierają one formę skarg, referendów, rzadziej demonstracji czy pikiet.

  Bywa, że protesty maja charakter nielegalny. Takie formy maja np. blokady dróg czy okupacje budynków...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odgrywa aktywność obywateli w samorządzie?

   

  Ustawa samorządowa z 1990 roku wyposażyła obywateli w szereg uprawnień umożliwiających autentyczne wywieranie wpływu na władze lokalne.

  Aktywność umożliwia jednostkom i grupom obywateli realizowanie ich interesów i potrzeb. Działalność obywatelska daje okazję do praktykowania wielu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw strukturę i kompetencje rady powiatu oraz zarządu powiatu

   

  Podobnie jak w gminie rada powiatu jest najwyższym organem stanowiącym i kontrolnym powołanym na 4-letnią kadencję. Na czele rady staje przewodniczący, który odpowiada za organizację jej pracy. Do kompetencji rady należą:

  wybór i odwoływanie zarządu

  wybór sekretarza i skarbnika...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw strukturę i kompetencje sejmiku i zarządu województwa

   

  Organem stanowiącym i kontrolnym na szczeblu województwa jest sejmik, na którego czele stoi przewodniczący (oraz do trzech wiceprzewodniczących). Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy sejmiku. Do najważniejszych kompetencji sejmiku należy:

  ustalanie zasad gospodarowania mieniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób powołuje się i odwołuje rade samorządową?

   

  Rady są powoływane na 4 lata, w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

  Rada gminy może być odwołana przed upływem kadencji decyzją gminnego referendum, jeśli zgłosi taki wniosek co najmniej 10% wyborców, a w głosowaniu poprze go minimum 30% mieszkańców uprawnionych do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest wojewoda i za co odpowiada?

   

  Marszałek jest partnerem wojewody, który to jest przedstawicielem rządu w województwie i odpowiada za realizacje interesu ogólnonarodowego i polityki rządu w regionie.

  Wojewoda odpowiada za przestrzeganie prawa i z tego tytułu nadzoruje legalność działań samorządów, a także jest zwierzchnikiem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry