WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: podmiot prawa cywilnego, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnej, postępowanie egzekucyjne

   

  Podmiot prawa cywilnego – to osoba fizyczna i prawna

  osoba fizyczna - to określenie człowieka w języku prawnym

  osoba prawna – to skarb państwa i organizacje, którym przepisy przyznają osobowość prawną ( np. stowarzyszenia z osobowością prawną, fundacje)

  zdolność prawna – posiadają ją osoby...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest prawo karne i co określa?

   

  Prawo karne jest w stanie powstrzymywać patologię, ponieważ w przeciwieństwie do innych działów prawa, nie jest przystosowane do rozwiązywania problemów społecznych. Ze swej natury ma ono charakter karzący, a nie naprawczy czy prowadzący do nagrody. Kara może więc w najlepszym wypadku powstrzymać...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj rodziny prawa

   

  *system prawa stanowionego (Polska, państwa Europy kontynentalnej)

  Opiera się na stanowieniu prawa przez organ ustawodawczy (parlament, prezydent) poprzez tworzenie ogólnych norm z zachowaniem formalnych procedur koniecznych do tego by stały się one prawem (debata, głosowaniem podpis, ogłoszenie)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie "mała ojczyzna"

   

  Terminem 'mała ojczyzna' określa się środowisko najbliższe, najbardziej bezpośrednie znane człowiekowi, z którym czuje więź emocjonalną.

  Na 'małą ojczyznę' składać się mogą krajobrazy, ludzie, przyroda, lokalna tradycja, szeroko rozumiana kultura, przejawy lokalnego patriotyzmu – wszystko to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: norma i sankcja; co nadaje szczególny charakter normie państwowej

   

  Norma to inaczej reguła postępowania, która określa zachowania ludzi i wskazuje jak powinni postąpić w danych okolicznościach.

  Sankcja strzeże przestrzegania normy, jest to kara, która grozi za naruszanie norm.

  To, co różni normę prawną od innych norm i stanowi o jej szczególności, to sposób jej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest prawo i jakie są jego funkcje?

   

  Prawo to zbiór norm ( reguł postępowania) stworzonych przez władzę ustawodawczą, których przestrzeganie jest zabezpieczone przymusem państwowym.

  Prawo reguluje większość dziedzin życia. Ma ono wpływ na kształtowanie społecznych, gospodarczych,politycznych, zawodowych i rodzinnych warunków...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym grozi brak prawa lub branie sprawiedliwości we własne ręce?

   

  Gdy zaczyna brakować organu władzy jakim jest prawo (ma to miejsce zazwyczaj podczas wojen, rewolucji itd.) robi się wilki bałagan, chaos, ludzie czują się zagubieni i dlatego dążą do stabilizacji poprzez przywrócenie starych norm, a jeśli tego nie przeforsują, wprowadzają nowe zasady...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie moralność. Scharakteryzuj jej związek z prawem

   

  Moralność oznacza praktykę postępowania według określonych reguł i norm. Normy te, nawet w ramach jednego społeczeństwa zmieniają się tylko wraz z upływem długich odcinków czasu, ale i wraz z konkretnymi zmianami społecznymi w krótkich okresach.

  Tworząc prawo ustawodawca opiera się na normach...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw wzajemne relacje między władzą samorządową a państwową

   

  Współcześnie samorządu nie sytuuje się w opozycji do państwa. Uznaje się, że zadania gmin od zadań realizowanych przez administrację rządową różni to, iż wykonywane są w sposób zdecentralizowany.

  Jedność zadań administracji rządowej i gmin podkreśla stosowane współcześnie pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym mówi zasada pomocniczości?

   

  Jest to zasada występująca w doktrynach prawno-ustrojowych wzięta z nauki społecznej kościoła. Zgodnie z tą zasadą nie należy jednostce większej (państwo) przejmować zadań, które równie dobrze może wykonać jednostka mniejsza ( sami obywatele, gmina, powiat, województwo) kompetencje są tu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt

Do góry