WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Podaj cechy partii politycznej

   

  zrzesza ludzi podobnych poglądach politycznych

  ma program polityczny, czyli swoją wizję rządzenia krajem

  jest strukturą sformalizowaną – ma władze (przywódcę) i organizację

  dąży do zdobycia i utrzymania władzy (lub uzyskania wpływu na nią) w celu realizacji swojego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij jaką rolę w partii politycznej pełnią liderzy i program

   

  W każdej organizacji kwestia przywództwa i rekrutacji elit kierowniczych ma znaczenie podstawowe. Można mówić o dwóch kategoriach przywódców partyjnych. Pierwsi to osoby publiczne, które reprezentują partie jako kandydaci do oficjalnych, państwowych funkcji, drudzy to liderzy organizacyjni partii...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw podstawowe typy partii politycznych

   

  partie socjaldemokratyczne. Opowiadają się za daleko idącym interwencjonizmem państwowym w wolną grę rynkową. Dopuszczają nacjonalizację wybranych gałęzi gospodarki ( koncepcja gospodarki mieszanej). Po II wojnie światowej poparły one koncepcję państwa opiekuńczego, przedkładając...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /4 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw prawne warunki działania partii politycznych w Polsce

   

  Prawne podstawy działania partii politycznych w Polsce reguluje ustawa z 1997 roku. Partie uzyskują osobowość prawną z chwilą rejestracji, czyli wpisania do ewidencji prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

  Aby powołać partię należy uzyskać podpisy co najmniej tysiąca osób. Trybunał...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw funkcje środków masowego przekazu w życiu publicznym. Dlaczego media nazywane są czwartą władzą?

   

  Rolą mediów jest:

  podawanie sprawdzonych i wiarygodnych informacji, co jest miarą ich rzetelności i wiarygodności.

  funkcja kontrolna mediów (kontrolowanie osób publicznych, ujawnianie przypadków nadużycia władzy, obserwacja i krytyka instytucji publicznych, prezentowanie zdania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie korzyści daje swoim członkom stowarzyszenie?

   

  Jednostki wstępują do organizacji ze względu na sympatie dla jej celów, programu, możliwości, jakie przynależność otwiera. Jednakże ważniejsza często od celów pierwotnych okazują się cele utajone, takie jak społeczna integracja i rozwój umiejętności współpracy.

  Za udziałem w życiu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki sektor tworzą organizacje pozarządowe w Polsce? (wymień pozostałe sektory). W jakich dziedzinach i obszarach działają organizacje pozarządowe, podaj ich przykłady

   

  Organizacje pozarządowe tworzą tzw. sektor trzeci. Pierwszy to administracja publiczna zaś drugi sfera biznesu. Głownymi dziedzinami działania organizacji pozarządowych są:

  działalność charytatywna (PCK, Caritas Polska, PAH)

  edukacja (Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Centrum...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj funkcje stowarzyszeń

   

  funkcja mediacyjna (pośredniczą między małymi grupami a państwem czy wielkimi firmami. Za pośrednictwem gazet i innych środków przekazu mogą także wywierać wpływ na politykę w kraju i opinię publiczną)

  udział w rządzeniu

  inicjowanie zmian społecznych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie stowarzyszenia działają w Polsce i według jakich podstaw prawnych?

   

  W Polsce wyróżnia się stowarzyszenia zwykłe ( do utworzenia ich wystarczy grupa trzech osób) i rejestrowane. Do tego by stowarzyszenie mogło bycz zarejestrowane przez są, potrzebnych jest co najmniej piętnastu członków i założycieli oraz statut,określający między innymi sposób funkcjonowania i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy w Polsce główne związki zawodowe i z czego wynikają różnice między nimi?

   

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  Różnice między nimi mają charakter historyczny i ideowy. Pierwszy związek powstał z protestu społecznego przeciw władzy komunistycznej w sierpniu roki 1980. W czasie stanu wojennego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt

Do góry