WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy Fukuyamy i Huntingtona

   

  Fukuyama - autor książki pod znamiennym tytułem "Budowa Państwa: Zarządzanie i [nowy] porządek na świecie w XXI stuleciu" - napisał niedawno artykuł w "The Wall Street Journal", również opatrzony wymownym tytułem "Cisza na wschodnim froncie? Azja organizuje się, podczas gdy Ameryka śpi". W napisanym...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień najbardziej znane organizacje terrorystyczne oraz najgłośniejsze akty terrorystyczne ostatnich lat

   

  * Terroryzm islamski

  - Al-Kaida

  - Hamas

  - Hezbollah (Partia Boga) - Liban

  - Dżihad - Palestyna, Egipt

  - Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny

  - Dżama’a Islamija - Egipt

  - Brygady Męczenników Al–Aksa

  * Terroryzm etniczno – niepodległościowy

  - ETA

  - IRA

  RAF (Frakcja Czerwonej Armii)

  Włoskie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj przyczyny konfliktów międzynarodowych. Scharakteryzuj pojęcie: fundamentalizm

   

  Spór – jako wyraz sprzeczności interesów między państwami. Może to dotyczyć tzw. żywotnych interesów państwa i zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Są również spory, które wpływają niekorzystnie na stosunki międzynarodowe, lecz nie stanowią zagrożenie dla...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw konflikty światowe

   

  - aneksja Kuwejtu przez Irak oraz wojna w Zatoce Perskiej (operacja „Pustynna Burza”) 1990-1991 - konflikt wojenny rozpoczęty zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt 2 sierpnia 1990 roku i zakończonego pokonaniem Iraku przez międzynarodową

  - wojna w państwach byłej Jugosławii oraz interwencja NATO w Bośni i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /10 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego został powołany Trybunał Stanu i za co się przed nim odpowiada? Jakie może wnieść kary i kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania?

   

  Trybunał Stanu to szczególny organ powołany do sądzenia prezydenta i najwyższych urzędników państwowych w razie zdrady stanu, naruszenia konstytucji i ustaw lub dopuszczenia się przestępstw w związku z urzędowaniem. Członków trybunału wybiera Sejm na czas trwania swojej kadencji. Przewodniczącym...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj zadania RPO

   

  Rzecznik Praw Obywatelskich jest przykładem instytucji, która uzupełnia system prawa i sprawiedliwości w Polsce, czasem pomaga, niekiedy również wyręcza obywatela w dochodzeniu sprawiedliwości. Bywa, jak w Polsce, że jest jeden rzecznik, który zajmuje się wszystkimi naruszeniami praw obywatelskich, albo...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co kontroluje NIK i jakie są skutki jego kontroli?

   

  Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją, która może skontrolować właściwie każdy podmiot państwowy , a nawet prywatny w zakresie, w jakim wydaje on pieniądze publiczne. Kontroluje więc organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne., a także organy powołane...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest skarga konstytucyjna i kto może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego?

   

  Skarga konstytucyjna – prawo każdego obywatela do zwrócenia się do trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją aktu prawnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji wydał decyzję naruszającą zdaniem obywatela jej uprawnienia.

  Prawo skargi konstytucyjnej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw organy ochrony prawnej w RP

   

  Rząd: prokurator generalny, minister sprawiedliwości - prokuratura wojskowa

               |

               |

           |               \

  sąd apelacyjny    naczelny sąd administracyjny

           |

  sąd okręgowy

           |

  sąd...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: poszkodowany, podejrzany, oskarżony, sprawca, świadek, świadek incognito

   

  Poszkodowany – ma prawo żądać by policja przyjęła od niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ma również prawo brać udział w postępowaniu przygotowawczym, a więc zanim sprawa trafi do sądu, może składać wnioski dowodowe, wskazywać świadków, być przy oględzinach miejsca zdarzenia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry