WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj 3 rodzaje większości głosów

   

  W głosowaniach w parlamencie (i nie tylko tam) decyzje podejmowane są zawsze większością głosów. Większość jednak większości nierówna – istnieją trzy rodzaje większości:

  *większość zwykła – gdy więcej osób głosuje za wnioskiem niż przeciw;

  *większość bezwzględna – gdy za wnioskiem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się władza sądownicza. Co należy do zadań sądów konstytucyjnych?

   

  Szczególne znaczenie w państwach demokratycznych nabrało sądownictwo konstytucyjne, pełniące funkcje nadzorcze wobec innych organów państwowych. Do zadań sądów konstytucyjnych należy przede wszystkim:

  -Badanie zgodności z konstytucją ustaw stanowionych przez parlament

  -Rozstrzyganie sporów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest parlament? Wymień i scharakteryzuj jego funkcje

   

  Parlament jest jednym z najważniejszych organów państwa. Wybierany jest w wyborach powszechnych na czas określony, czyli kadencję ( najczęściej cztery lub pięć lat). Parlament nazywany jest zgromadzeniem przedstawicielskim, gdyż tworzą go wybrani w wyborach przedstawiciele ludu. Jako całość...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /3 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie niezawisłość sędziowska

   

  Niezawisłość sędziowska- konstytucyjna zasada państwa prawa, zgodnie z którą sędzia, rozpatrując konkretną sprawę, podlega jedynie władzy konstytucji i obowiązującym ustawom, powinien być natomiast wolny od wszelkich nacisków ze strony przedstawicieli władzy.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znamy rodzaje parlamentów? Jakie zadania spełniają poszczególne izby?

   

  Parlamenty można podzielić według kryterium ich wewnętrznej struktury na jednoizbowe i dwuizbowe, a historia zna także przykłady parlamentów trójizbowych.

  Najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem są parlamenty dwuizbowe. W ich przypadku mówimy o izbie wyższej i izbie niższej. Izby...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w Europie wyglądają stosunki parlament - sąd konstytucyjny

   

  Jest rzeczą interesującą, że w Polsce niezbędność odrębnego sądu konstytucyjnego traktowana jest jako oczywistość. Tymczasem w Europie, choć niewątpliwie daje się zauważyć tendencję do wzmacniania rewizji sądowej wobec innych organów państwa, kwestia ta wciąż pozostaje sporna.

  W niektórych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób funkcjonuje parlament? (regulamin, marszałek, komisje, porozumienie)

   

  Pracę każdego parlamentu normuje z jednej strony konstytucja, z drugiej zaś regulamin, uchwalany przez samych parlamentarzystów. Na czele każdej izby parlamentu staje przewodniczący ( w Polsce zwany marszałkiem).

  Reprezentuje on parlament w kontaktach z innymi organami władzy oraz kieruje jego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralistyczny model państwa

   

  Władza jest skoncentrowana na szczeblu ogólnopaństwowym – stanowią ją organy państwa takie jak parlament, prezydent i rząd. Nie musi to oznaczać braku pośrednich i lokalnych szczebli w administracji, gdyż bez ich istnienia trudno wyobrazić sobie rządzenie. Natomiast uprawnienia władz lokalnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw za i przeciw idei referendum

   

  Za: Zwolennicy referendów zwracają uwagę na to, ze jest ono jedynym sposobem sprawdzenia, jaka jest prawdziwa "wola ludu" w danym momencie. Ponadto stwarza okazję - dzięki poprzedzającej je kampanii - edukacji obywateli, uświadomienia im wagi problemów politycznych i zaangażowania w bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczył spór kolonistów amerykańskich z rządem angielskim?

   

  Koloniści uważali się za pełnoprawnych obywateli brytyjskich i na tej podstawie w sporach z gubernatorami stali na stanowisku, że przysługują im te same prawa, którymi cieszyli się mieszkańcy metropolii. Uznawali wie, że zgromadzenia kolonialne istnieją na podstawie tych samych starodawnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt

Do góry