WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Co oznacza, że system prawa jest zhierarchizowany?

   

  Zhierarchizowany czyli znaczy to, że akt prawny niższego urzędu musi być zgodny z aktem prawnym wyższego urzędu. Normy konstytucji zatem nie mogą być zmienione np. w ustawach, a to właśnie konstytucja jest aktem prawnym, w którym gwarantowane są podstawowe prawa człowieka.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj prawo naturalne z prawem pozytywnym

   

  Prawo naturalne jest prawem wcześniejszym i nadrzędnym w stosunku do prawa pozytywnego. Państwo nie nadając jednostce praw, nie może nimi dysponować, a powinno jedynie stać ja ich straży. Jest to podstawą, a dla wielu przedstawicieli oświeceniowej szkoły prawa natury, jedynym zadaniem państwa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie indoktrynacja i podaj jej cele

   

  Indoktrynacja - proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań. Sprowadza do systematycznego i zorganizowanego wpływu na przekonania i poglądy, czyli do urabiania świadomości jednostek bądź grup, których źródłem są idee formułowane przez określoną...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj konstytucję z 22 lipca 1952 (Stalinowską)

   

  W sumie konstytucja z 1952 r. wzorowana na ustawie zasadniczej ZSRR, powtarzała i sankcjonowała przepisy małej konstytucji z 1947 r. oraz późniejszych ustaw szczegółowych podporządkowujących życie w Polsce „władzy ludowej”, nie powołanej przez naród ani przezeń nie kontrolowanej. Kształt konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /5 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie autorytaryzm i totalitaryzm

   

  Autorytaryzm to doktryna polityczna i oparty na niej system rządów, kładący nacisk na konieczność podporządkowania się jednostek władzy jednego przywódcy, obdarzonego (lub nie) talentami przywódczymi i dyplomatycznymi, niezachwianą moralnością i zdecydowanym charakterem, oraz rozbudowaną wiedzą na...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zmiany wprowadzono w konstytucji PRL w 1976?

   

  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, konstytucja lipcowa, uchwalona została 22 lipca 1952 i przekształcona 29 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936. Legalizowała komunistyczne ustawodawstwo i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /4 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest dyktatura i co ją odróżnia od totalitaryzmu?

   

  Według współcześnie uznawanych standardów władzę dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jednym z trzech podstawowych warunków demokracji jest rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Brak rozdziału wyżej wymienionych władz to dyktatura.Mamy do czynienia z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest PRÓG WYBORCZY

   

  W ordynacji zostaje zapisana zasada, zgodnie z którą w podziale miejsc uczestniczą jedynie te ugrupowania, które uzyskały w wyborach więcej, niż określony ustawowo procent głosów ( w Polsce 5%).

  Partie, które nie przekroczą progu, nie mają reprezentacji parlamentarnej. Te mandaty, które w idealnym...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i krótko scharakteryzuj metody obliczania wyników wyborów

   

  SYSTEM D'HONDTA - liczbę uzyskanych głosów przez poszczególne ugrupowania dzieli się przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3...itd.). Następnie z zestawionej w ten sposób tablicy ilorazów wybiera się tyle ilorazów, ile jest w danym okręgu miejsc do podziału. Metoda ta jednoznacznie premiuje większe...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie "system partyjny". Wymień i scharakteryzuj systemy partyjne, zwracając uwagę na ich wady i zalety

   

  SYSTEM PARTYJNY - zespół relacji polegających na rywalizacji bądź współpracy partii politycznych uczestniczących w walce o zdobycie władzy i jej utrzymanie. Systemy partyjne najczęściej klasyfikuje się ze względu na liczbę partii obecnych na scenie politycznej w danym kraju.

  System wielopartyjny - w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt

Do góry