WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie patriotyzm. Podaj dwa jego rodzaje

   

  PATRIOTYZM - postawa społeczno – polityczna oparta na miłości do swojego kraju, jego tradycji, przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur. Patriota czuje się odpowiedzialny za swój kraj i jest przywiązany do jego tradycji, ale uczucia jego nie wynikają z poczucia wyższości...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj dwa typy tolerancji

   

  Tolerancja negatywna – poszanowanie wolności innych poprzez 'znoszenie', a więc nieprzeciwstawianie się cudzym działaniom mimo iż uważamy je za niepożądane. Tak rozumiana tolerancja odnosi się do jakiegoś zła, czegoś, czego się nie akceptuje, ale co się znosi, nie próbuje się zmienić. Celem tak...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw argumenty za i przeciw w zapisywaniu obowiązków w konstytucji

   

  Argument przeciw:

  Obowiązki obywatelskie nie nadają się do regulacji konstytucyjnej, ponieważ stanowią zbyt skomplikowaną materię, nie mogą być bezpośrednio stosowane, a więc i tak konieczna będzie ustawa, która konkretyzowałaby postanowienia konstytucji. Ponadto obowiązek zapisany w konstytucji i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz dwie grupy konstytucyjnych obowiązków

   

  Pierwszą grupą obowiązków konstytucyjnych są obowiązki, których podmiotem jest tylko obywatel. Są nimi obowiązek wierności Rzeczypospolitej i troska o dobro wspólne oraz obowiązek obrony ojczyzny.

  Drugą grupę stanowią obowiązki, których podmiotem może być każda osoba, podlegająca jurysdykcji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie odpowiedzialność i przedstaw jej wymiary

   

  Odpowiedzialność ma zarówno wymiar indywidualny, i wówczas ograniczona jest do samej jednostki i jej życia, jak i wymiar ogólny, społeczny, wówczas odnosi się do dobra wspólnego, spraw publicznych.

  Dotyczy też różnych przedmiotów, gdyż odnosić się może do słowa, działania, lub jego braku, do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i krótko oceń formuły sprawiedliwości

   

  formuły egalitarystyczne np. 'każdemu po równo' czyli, każdemu członkowi społeczeństwa należy się taki sam przydział dóbr, niezależnie od osobistych nakładów, na rzecz dobra wspólnego. Następna formuła to 'każdemu według potrzeb' jest to, z oczywistych powodów, formuła nierealistyczna...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień wolności i prawa człowieka i obywatela w polskiej konstytucji

   

  Osobiste:

  prawo do życia

  nietykalność osobista

  prawo do sądu i obrony

  ochrona prywatności

  wolność poruszania się

  wolność religii i sumienia

  wolność wyrażania poglądów

  prawo azylu

  Polityczne:

  wolność zrzeszania się

  wolność...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest sprawiedliwość społeczna?

   

  Sprawiedliwość społeczna to jest z zasad ustrojowych Polski. Składa się na nią postulat zapewnienia wszystkim obywatelom równości szans oraz zaspokojenia ich elementarnych potrzeb, jak też postulat zagwarantowania należytego wynagrodzenia zasług, wysiłków i wyników pracy.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia obowiązek, obowiązek obywatelski

   

  Słowo obowiązek sugeruje konieczność zachowania się w określony sposób, powinność pewnego zachowania, której podstawą może być zarówno przepis prawny, jak i umowa zawarta z inną osoba czy grupą. Obowiązek jest ciężarem, któremu dana osoba musi się poddać, niezależnie od tego, czy ma na to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób nauka prawa uzasadnia związek praw i obowiązków?

   

  W nauce prawa zwraca się uwagę na dwa elementy uzasadniające związek praw i obowiązków. Pierwszy z nich odwołuje się do godności człowieka, twierdząc, że jeśli jednostka ma prawo „być człowiekiem”, to jej podstawową powinnością jest poszanowanie godności innego człowieka.

  Ujmując to inaczej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt

Do góry