Wiedza o kulturze /262 prac/

 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO APOSTOŁA

  Św. Jakub apostoł [zwany Młodszym - w odróżnieniu od drugiego apostoła tegoż imienia, którego święto obchodzi Kościół 25 lipca - lub Sprawiedliwym dla swej wierności prawu Mojżeszowemu, cenionej także i przez Żydów], autor listu wchodzącego w skład kanonu Nowego Testamentu, był pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /17 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  Legenda na ten dzień wypełniona jest - jak przeważnie legendy o niebiograficznej Jakuba de Voragine - rozważaniami popularno-teologicznymi i cytatami z pisarzy kościelnych, które dziś nie budzą naszego zainteresowania. Wydobywamy spośród nich jednak prawdziwą perlę chrześdjańskiej literatury...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /9 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. PIOTRA MĘCZENNIKA

  Św. Piotr z Werony jest najmłodszy ze wszystkich bohaterów Złotej legendy, poniósł śmierć męczeńską [z ręki mordercy należącego do sekty manichejskiej] w r. 1252. Byt on, podobnie jak Jakub de Voragine, dominikaninem, należał do prowincji lombardzkiej swego zakonu, a przed śmiercią zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /21 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Z dość obszernej legendy na dzień Zwiastowania, wypełnionej przeważnie popularno-teo-logicznymi rozważaniami, wybieramy tylko dwa piękne opowiadania, którymi autor ilustruje skuteczność i dostojeństwo Pozdrowienia Anielskiego jako modlitwy. Należy jc sobie wyobrażać jako rozgrywające się w...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /5 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

  Z obszernej legendy na dzień Wielkiego Piątku przytaczamy poniżej opowieść o Piłacie. Y.c względu na swą rolę zwierzchnika administracyjnego Judei, który z racji swojej funkcji wydal rozkaz ukrzyżowania Chrystusa Pana - był Piłat ściśle związany z tym centralnym momentem chrześcijańskiej historii...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /13 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Legenda o św. Błażeju nie należy do najciekawszych w dziele Jakuba de Voragine i nie zasługiwałaby może nawet na uwzględnienie, gdyby nie okoliczność, że znaczne jej partie zachowały się w starym przekładne polskim jeszcze z końca XIV w., co do którego wyrażano przypuszczenie, że był dokonany...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  25 grudnia

  Św, Anastazja, wdowa fdo tego nawiązuje w legendzie opowieść o jej krótkotrwałym mai żeńscwie z Publiuszem] i męczennica, jest dla nas nieomal samym imieniem, gdyż prawie nic realnego o niej nie wiadomo. Rzeczywiste jednak jej istnienie i fakt męczeństwa poręcza występowanie jej imienia w kanonie...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /6 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

  W legendzie o św. Janie apostole [jednej z piękniejszych u Jakuba de Voragine] splatają się w jedno motywy bardzo stare, sikające głęboko w starożytność chrześcijańską, z wątkami stosunkowo świeżej daty'. Anegdota o spotkaniu apostola z heretykiem Ceryntem pojawia się już u św. Ireneusza...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /18 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  28 grudnia

  Legenda na dzień świętych Młodzianków jest typowym przykładem wątku niehagiogralicz nego u Jakuba de Voragjne. Nie mając bowiem nic do powiedzenia o dzieciach betlejemskic h wymordowanych z rozkazu Heroda [Mt 2, 16], wypełnia on legendę opowiadaniem o samym Herodzie, który wraz z Judaszem i Piłatem...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /12 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  31 grudnia

  Papież Sylwester I [315-335] rządził Kościołem istotnie za czasów Konstantyna Wielkiego, którego partnerem czyni go legenda, ale objął rządy już po wydaniu edyktu tolerancyjnego w Mediolanie fr. 313] i nie on był tym, który ochrzcił Konstantyna. Ten ostatni mianowicie przyjął chrzest dopiero na...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /17 263

  praca w formacie txt

Do góry